KNAW

Onderzoek

Weerbaar substraat matrix

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Weerbaar substraat matrix
Looptijd 06 / 2011 - 11 / 2011
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/189792
Onderzoeknummer OND1345221
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
In het project worden de bekende werkingsmechanismen van weerbare substraten of grond (in brede zin) en parameters die hier op van invloed zijn in kaart gebracht en in een matrix gezet.

De beschikbare middelen voor een weerbaar substraat worden op basis van hun werkingsmechanisme tegen de matrix aangehouden.

Resultaten
Weerbaar telen biedt perspectief op basis van zowel de wetenschappelijke literatuur als praktijkervaringen van telers. Er wordt niet altijd een effect gezien. Telers zijn zelf vooral tevreden over een concept aanpak met een waterbehandeling als onderdeel hiervan, en het gebruik van compost of compostthee en wieren of algen.

Er zijn belangrijke knelpunten, zoals wettelijke toelating, kennis over optimale omstandigheden voor middelen, homogeniteit in samenstelling en houdbaarheid. Van bacterie- en schimmelpreparaten voor de bodemteelten is een meerwaarde te verwachten als ze worden toegediend in de opkweekfase of worden aangebracht met ondersteunend materiaal.

De werkzaamheid van middelen of maatregelen tegen ziekten en plagen is een groot vraagteken omdat er geen snelle meetmethoden zijn. In de natuur is meestal een stapeling van mechanismen verantwoordelijk voor een drastische afname van de schade aan de plant.

Met het oog op het vergroten van de kans dat een behandeling de doorslag geeft is het aan te raden om te kiezen voor een concept benadering met een stapeling van mechanismen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. C. Blok
Onderzoeker Dr.ir. S.M. Driever
Onderzoeker Dr.ir. J.D. Hofland-Zijlstra
Onderzoeker Ing. J. Janse
Onderzoeker Dr.ir. G.J. Messelink
Onderzoeker Dr. A.W.G. van der Wurff

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie