KNAW

Research

Consultancy: Host plants Plantago Asiatica Mosaic Virus(PIAMV)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Consultancy: Host plants Plantago Asiatica Mosaic Virus(PIAMV)
Period 06 / 2011 - 04 / 2012
Status Completed
Research number OND1345233

Abstract (NL)

Beschrijving
In dit onderzoek wordt van tien belangrijke vaste planten bepaald of zij waardplant voor PlAMV zijn. Dit Plantago Asiatica Mosaic Virus veroorzaakt schade in lelies. Er wordt aangesloten bij het project virusarme vaste plantenteelt (link naar 13732).

Resultaten
In alle elf vaste plantensoorten, die in dit onderzoek geinoculeerd zijn met PlAMV, is geen PlAMV aangetoond. Deze soorten zijn dus geen waardplant voor PlAMV.

Dit betekent dat er voor de 11 onderzochte gewassen in de praktijk geen aantoonbaar risico is op PlAMV infecties tijdens het zandvrij spoelen van geoogste planten. Tevens is het risico op virusinfectie tijdens vruchtwisseling van vaste planten met, door PlAMV geïnfecteerde, bolgewassen nihil.

Related organisations

Related people

Researcher G. Slootweg
Project leader Dr.ir. M.J.D. de Kock

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation