KNAW

Research

Vlekjes op gele courgettevruchten (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Vlekjes op gele courgettevruchten (NL)
Period 02 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/160883
Research number OND1345341
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het verschijnsel donkere vlekjes in de schil van de vruchten doet zich voor bij meerdere telers, verspreid over het land. De oorzaak is vooralsnog niet terug te voeren naar bepaalde rassen, plantdata of teeltmaatregelen.

Eerst zal worden gekeken naar literatuur. Daarna worden bewaarproeven uitgevoerd bij meerdere telers.

Resultaten
In gele courgettes komen regelmatig grijsbruine vlekjes in de vruchtschil voor, deze zijn vaak pas in het handelskanaal te zien. In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek heeft Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht wat de oorzaken zouden kunnen zijn.

Er is een duidelijk raseffect geconstateerd. Ook is er een effect van handling gevonden. Van andere factoren die zijn onderzocht, zowel in de teeltherkomst als tijdens de bewaring na de oogst, konden geen of nauwelijks invloeden van worden aangetoond. De bruinverkleuring wordt waarschijnlijk veroorzaakt door oxidatie van polyfenolen in de vruchten.

Related organisations

Related people

Project leader Ing. J. Janse

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation