KNAW

Research

The Modification of Treaties by Subsequent Practice: The Implications of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Modification of Treaties by Subsequent Practice: The Implications of Practice Going Beyond the Limits of Treaty Interpretation
Period 01 / 2012 - 01 / 2015
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1345351
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

The behaviour of states results in the continuous development of international law. Treaties must therefore be adapted to the standards within the international community. The research aims to highlight the process of how states tacitly amend treaties by means of their behaviour - a neglected issue of great importance.

Abstract (NL)

Een beter bewustzijn van de nuances die bij de wijziging van verdragen door latere praktijk een rol spelen kan tot verbetering leiden in de stabiliteit en helderheid van verdragsverhoudingen, en ervoor zorgen dat internationale actoren zich steeds beter bewust worden van de gevolgen van hun acties of reacties ten aanzien van nieuw opkomende verdragspraktijk. Dat blijkt uit onderzoek van Irina Buga. Latere praktijk (subsequent practice) is een erkend instrument voor de interpretatie van verdragen. Omdat het officieel wijzigen van verdragen vaak uitermate lastig is, wijkt de praktijk echter soms zodanig af van de verdragstekst dat er niet meer kan worden gesproken van interpretatie, maar het in werkelijkheid zou moeten worden beschouwd als wijziging. Bovendien kan latere praktijk de aanleiding vormen voor nieuwe normen van internationaal gewoonterecht, die vervolgens weer invloed kunnen hebben op eerder bestaande verdragsbepalingen. Het onderzoek van Irina Buga geeft uitleg over de toepassing van latere praktijk als middel voor verdragsinterpretatie. Het gaat vervolgens in op hoe latere praktijk werkt als middel van verdragswijziging. Het geeft een analyse van de factoren die (kunnen) resulteren in wijziging door latere praktijk, en in de daaraan gerelateerde beperkingen en alternatieven. Het bespreekt ook verdragswijziging door later gewoonterecht, en de parallellen met het proces van verdragswijziging door latere praktijk. Buga toont in haar proefschrift aan dat door latere praktijk verdragsbepalingen of hele verdragskaders kunnen worden veranderd, aangevuld en opgeheven, afhankelijk van het soort verdrag en de bepaling in kwestie. In het algemeen moet zorgvuldig worden gekeken naar de mate waarin latere praktijk verdragen kan wijzigen, in overeenstemming met bepaalde criteria en normen, om te waarborgen dat dit niet verder gaat dan de eigenlijke goedkeuring van de verdragspartijen. De effecten van latere praktijk kunnen niet in abstracto worden vastgesteld maar slechts door middel van verwijzing naar de omstandigheden van het betreffende geval.

Related organisations

Related people

Supervisor Dr. A.G. Oude Elferink
Supervisor Prof.mr. A.H.A. Soons
Doctoral/PhD student Dr. I. Buga

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation