KNAW

Onderzoek

Schone en zuinige veehouderij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Schone en zuinige veehouderij
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1345475

Samenvatting

Doelstelling
Dit project beoogt een duurzame vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Overijssel.

Resultaten
Hoe kan de melkveehouder de methaan en lachgasuitstoot verminderen;
-Mest kort en koel opslaan;
-Overweeg covergisting;
-Zorg voor goede voeropname bij de koe;
-Zorg voor goede verteerbaarheid en energiedichtheid van het ruw- en kuilvoer;
-Kies voor een krachtvoer met gunstige effecten op de uitstoot, bijvoorbeeld pensbestendig zetmeel, vetten en oliën in plaats van suikers en slecht verteerbare koolhydraten;
-Kies voor een maïsvariëteit met een hoger gehalte aan zetmeel of olie;
-Scheur het grasland niet vaker dan nodig;
-Scheur alleen het echt nodige gedeelte van het perceel;
-Beperk het aandeel grasland in rotaties en beperk de periode van grasland in rotatie;
-Overweeg alternatieve vormen van graslandvernieuwing zoals doorzaaien.

Toepasbaarheid
Maatregelen zijn besproken zoals:
Extra reductie van kunstmestgift, minder scheuren van grasland, de teelt van biomassa en op beperkte schaal wind- en zonne-energie. Andere maatregelen zijn: meer bestendig zetmeel in het rantsoen, meer krachtvoer, lactatietijd verlengen (dus minder jongvee), individuele en/of collectieve mestvergisting. Via invulling van de Klimaatlat (www.klimaatlat.nl) kan een veehouder zelf nagaan hoeveel broeikasgassen hij uitstoot per kilogram melk én hoe hij dat met bepaalde maatregelen kan verminderen.

De meest kansrijke maatregelen volgens de veehouders:
Gemiddelde leeftijd omhoog/minder jongvee
Aanleg van onderwaterdrainage
Hogere levensproductie per koe Op langere termijn:
Vangewas inzaaien na de oogst
Minder grasland scheuren/meer doorzaaien
Meer bestendig zetmeel/eiwit in rantsoen Eerst meer van weten:
Mest vergisten
Toevoegmiddelen in ruwvoer
Toevoegen nitrificatieremmer aan mest

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. G. Iepema

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie