KNAW

Research

Spring planting Tulip

Pagina-navigatie:


Update content


Title Spring planting Tulip
Period 11 / 2008 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/151158
URL http://edepot.wur.nl/158921
URL http://edepot.wur.nl/158922
Research number OND1345486
Data Supplier Productschap Tui9nbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
De voorjaarsplanting voor narcis optimaliseren en voor tulp en hyacint verder ontwikkelen. De bollen worden zo geprepareerd dat ze bij opplant in het voorjaar hetzelfde jaar nog bloemen geven.

Broeiers kunnen op deze wijze na half februari nogmaals opzetten en oogsten.

Resultaten
Bij voorjaarsplanting worden bollen zodanig geprepareerd dat ze in het voorjaar geplant kunnen worden en ook in datzelfde voorjaar nog bloeien in tuin, park, terras of balkon. Niet alleen de gemaksconsument heeft behoefte aan dit type product, maar ook landscapers (hoveniers) kunnen van dit concept profiteren voor grootschaliger beplantingen met voorjaarsbloeiende bolgewassen in het voorjaar.

Na een haalbaarheidsstudie in 2007 is voor dit concept voorjaarsplanting voor tulp, narcis en hyacint gedurende 2 jaren ervaring opgedaan met een groter sortiment. Hieruit bleek dat voorjaarsplanting goed uitvoerbaar is en tot een mooi resultaat leidt. Het rapport noemt een aantal aandachtspunten rond bolkwaliteit en bewaarcondities (temperatuur en RV) waaraan moet worden voldaan.

Een belangrijk punt hieruit is dat gezond uitgangsmateriaal wordt gebruikt, dat vanaf rooien de juiste behandeling krijgt. Het vraagt om een serieuze aanpak. Het project laat zien dat er goede mogelijkheden zijn voor dit concept.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H. Gude

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation