KNAW

Onderzoek

Monitoring Integraal duurzame stallen; Achtergronddocument

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Monitoring Integraal duurzame stallen; Achtergronddocument
Looptijd 01 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/142739
Onderzoeknummer OND1345610

Samenvatting

Doelstelling
Dit onderzoek richt zich op percepties over de ontwikkeling van integraal duurzame stallen (IDstallen) als belangrijke systeeminnovatie en graadmeter voor de verduurzaming van de veehouderij. Hiertoe zijn aan de hand van een toekomstbeschrijving - 26 gesprekken aangegaan met betrokkenen uit beleid, onderzoek en ketens in de periode december 2009 april 2010.

Resultaten I
n het rapport wordt ingegaan op de resultaten inzake de monitoring integraal duurzame stallen met betrekking tot:
4.1 Samenvatting potentiƫle duurzaamheidseffecten.
4.2 Percepties potentiƫle duurzaamheidseffecten ID-stallen voor people, planet en profit.
4.3 Percepties over realisatie toekomstbeeld integraal duurzame stallen.
4.4 De Handelingsopties

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. P. van der Wielen
Contactpersoon Ir. G. Iepema

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie