KNAW

Research

Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Krapper bemesten gras : celwandvertering punt van zorg (NL)
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/139135
Research number OND1345673

Abstract (NL)

Doelstelling
Op De Marke werd onderzocht waarom gras dat geteeld is onder een krappe bemesting, minder goed wordt benut. In dat onderzoek werd geconcludeerd dat een verminderde celwandvertering de belangrijkste oorzaak is. Berekeningen met een model (ontwikkeld door de Animal Sciences Group) laten zien dat een verminderde celwandvertering tot gevolg heeft dat de werkelijke voederwaarde voor de melkkoe lager is dan de analyses aangeven. Of de voederwaarde drastisch minder wordt, hangt af van de samenstelling van het volledige rantsoen. De celwandvertering is dan een punt van zorg.

Resultaten
Uitvoering van de mestwetgeving kan tot gevolg hebben dat grasproducten minder goed door de koe benut worden. Dat blijkt uit resultaten van proefbedrijf De Marke (V-focus februari 2009). Om vermindering van de melkproductie te voorkomen zal in de praktijk het rantsoen aangevuld worden met aangekocht (kracht)voer. Het is echter de vraag of dat een goede keuze is bij een toenemende druk om de bemesting te verminderen en om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Logischer lijkt het om onder die omstandigheden te kiezen voor het beter benutten van het zelfgeteelde gras.

Related organisations

Related people

Researcher Drs. A. Bannink
Researcher Dr.ing L.B.J. Sebek

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation