KNAW

Research

Combatting methane by animal feed

Pagina-navigatie:


Update content


Title Combatting methane by animal feed
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/145431
Research number OND1345675

Abstract (NL)

Doelstelling
Onderzoeken hoe de melkveehouders de broeikasgasemissie kunnen terugdringen.

Resultaten
Mogelijkheden om methaanemissie op melkveebedrijven te verminderen:
-Minder dieren per ton melk door hogere melkproductie per koe; minder jongvee; duurzame koe.
-Veranderen pensfermentatie door aanpassen rantsoen; gebruik van additieven
-Verhogen voerbenutting door hogere kwaliteit voer; hogere voeropname; meer melk per kg voer
-Verminderen emissie uit mest door mestvergisting; mest snel uit stal in afgesloten opslag; mestopslag koelen

Toepasbaarheid
De resultaten uit het onderzoek zijn concrete toepassingsmogelijkheden voor de agrarische ondernemer;

-Minder dieren per ton melk door hogere melkproductie per koe; minder jongvee; duurzame koe.
-Veranderen pensfermentatie door aanpassen rantsoen; gebruik van additieven
-Verhogen voerbenutting door hogere kwaliteit voer; hogere voeropname; meer melk per kg voer
-Verminderen emissie uit mest door mestvergisting; mest snel uit stal in afgesloten opslag; mestopslag koelen

Related organisations

Related people

Researcher Drs. A. Bannink
Researcher Dr.ir. J. Dijkstra
Researcher Dr.ing L.B.J. Sebek

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation