KNAW

Research

Emissions of nitrous oxide, methane and ammonia from manure after separation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Emissions of nitrous oxide, methane and ammonia from manure after separation
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/161899
Research number OND1345680

Abstract (NL)

Doelstelling
Doel van deze studie was om de bestaande kennis te inventariseren en nieuwe kennis te ontwikkelen over de emissies van methaan, lachgas en ammoniak na scheiding van melkvee- en varkensdrijfmest tijdens opslag en na toediening bij de huidige in Nederland gebruikte scheidingstechnieken.

Resultaten
Uit de resultaten van de laboratoriumproeven blijkt dat mestscheiding zowel positieve als negatieve effecten heeft op de emissies van broeikasgassen. In een tabel in de eindrapportage zijn de effecten gekwantificeerd, rekening houdend met het opwarmend effect van lachgas en methaan

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation