KNAW

Onderzoek

Emissies van lachgas, methaan en ammoniak uit mest na scheiding

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Emissies van lachgas, methaan en ammoniak uit mest na scheiding
Looptijd 01 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/161899
Onderzoeknummer OND1345680

Samenvatting

Doelstelling
Doel van deze studie was om de bestaande kennis te inventariseren en nieuwe kennis te ontwikkelen over de emissies van methaan, lachgas en ammoniak na scheiding van melkvee- en varkensdrijfmest tijdens opslag en na toediening bij de huidige in Nederland gebruikte scheidingstechnieken.

Resultaten
Uit de resultaten van de laboratoriumproeven blijkt dat mestscheiding zowel positieve als negatieve effecten heeft op de emissies van broeikasgassen. In een tabel in de eindrapportage zijn de effecten gekwantificeerd, rekening houdend met het opwarmend effect van lachgas en methaan

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie