KNAW

Research

Agriculture and climate Gelderland

Pagina-navigatie:


Update content


Title Agriculture and climate Gelderland
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1345682

Abstract (NL)

Doelstelling
Doel van dit project is:

Inzicht in broeikasgasemissies en energiegebruik van de verschillende landbouwsectoren in de provincie Gelderland;
Inzicht in de verhouding tussen broeikasgasemissies in de provincie en op landelijk niveau;
Inzicht geven in de belangrijkste opties voor reductie in broeikasgasemissies in de verschillende landbouwsectoren.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. G. Iepema

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation