KNAW

Onderzoek

Scenarios and models for food security analysis

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Scenarios and models for food security analysis
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1345816

Samenvatting

Probleemstelling
Welke doorontwikkeling is nodig van het bestaande economische kader voor kwantitatieve scenario- en beleidsanalyse om het geschikt te maken voor de vraagstukken over mondiale voedselzekerheid?

Doelgroep en kennisbehoefte
Tot de doelgroep behoort het onderzoeksveld van economen, agronomen en die werken aan kwantitatieve analysekaders voor vraagstukken rond voedselzekerheid en daarnaast de beleidsmaker op dit terrein die affiniteit heeft met de methoden van onderzoek.

Doelstelling project
De hoofddoelstelling van het project is om ondersteuning te verlenen aan de inzet op modelontwikkeling in relevante projecten in het 7e kaderprogramma van de Europese Commissie

Specifieke doelen zijn:

1 Beter inzicht in de korte termijn dynamiek van agrarische markten en impact op voedselzekerheid en institutionele publieke mogelijkheden om volatiliteits risico s te beperken.
2 Doorvertalen van macro-effecten naar effecten op huishoudniveau binnen ontwikkelingslanden, voor de analyse van de effecten van beleid op armoedeen voedselzekerheid
3 Beter inzicht in onzekerheden en beleidseffecten op het vlak van landgebruik door het verdiepen van de koppeling van economische (CAPRI, MAGNET) and biofysiche modellen.

Relevantie project voor EL&I
EL&I heeft belang bij een modellenapparaat dat op de huidige en toekomstige beleidsvragen is voorbereid.

Aanpak en tijdspad
De agenda en aanpak voor modelontwikkeling wordt uitgevoerd binnen relevante projecten in het 7e kaderprogramma van de Europese Commissie.

TAPSIM

Model aanpassen voor de imperfecties in ontwikkelingslanden mbt factor- en productmarkten, met India als casus.

LUPIS

Relevante scenario's ontwikkelen voor dimensies klimaat en biodiversiteit en economisch model aanpassen voor de imperfecties in ontwikkelingslanden mbt factormarkten.

VOLANTE

Ontwikkelen van methoden voor toekomstverkenning met actieve betrokkenheid van stakeholders. Rondom de thematiek van landgebruik, beleid voor ecosystem services, inzicht in onzekerheden en beleidseffecten, door gebruik te maken van economische and biofysiche modellen.

Resultaten
De activiteiten dragen bij aan twee programma-brede resultaten (deliverables):
10. Geïntegreerde tool die inzicht geeft in de ontwikkeling van voedselzekerheid in relatie tot groene grondstoffen en klimaat- en biodiversiteitbeleid.
11. Gekoppelde economische, technische en biofysische modellen die in staat zijn ontwikkelingsland-specifieke karakteristieken mee te nemen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. T.J. Achterbosch

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie