KNAW

Onderzoek

KB-12 Duurzame landbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-12 Duurzame landbouw
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1345837

Samenvatting

Het programma Duurzame landbouw ontwikkelt funderende kennis ten behoeve van innovaties die bijdragen aan een krachtige, concurrerende en duurzame agroproductiesector in Nederland.

Publicaties bij dit cluster zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

The program Sustainable Agriculture develops foundational knowledge for the purpose of innovations that contribute to a strong, competative and sustainable agro-production sector in The Netherlands.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Dr. T.G. Kimman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Ziekteverwekkers scheldieren Waddenzee
Toxoplasmose HR genotypering
Risicofactoren LPAI
Q-fever niet drachtige geiten
Perspectieven toekomstige data-uitwisseling
Inspelen veranderende informatiebehoeftes EU-beleid
Innovaties in dataverzameling en ontsluiting
Chlamydia impuls
Al virussen host evolutie
Al transmissie integrale analyse
Animal Change
Consequenties evenwichtiger fosfaatbalans Ned
Product segmentation B4F
Utilisation data production chain B4F
Intestinal health and disease resistance B4F
Improvement resource efficiency B4F
Optimal design reference populations B4F
Optimal use DNA Information B4F
Smart diary farming
Antibiotica resistentie
Veehouderijsystemen
GAF in S. suis
Meten van bewustzijn
Groenteketens; e-coli-achtigen in ecosystemen
Kennisbasis Plant - Zaadfysiologie
Kennisbasis Plant - Genomica
Kennisbasis Boom
Kennisbasis Dier
ESBL's Numi concept
Microarray nieuwe virussen
Coxiella targets vaccinontwikkeling
Afrikaanse varkenspest
Bluetongue Epidemiology
MKZ-NDV vectorvaccin
Newcastle Disease(NCD) , nieuwe generatie vaccins
Diagnostiek opkomende dierziekten
Reactie van plagen en onkruiden op klimaatverandering
Metropolitan Foodclusters: Kombi CoP
PURE: stappenplan voor het ontwerpen van integraal duurzame gewasbeschermingssystemen
Energetic Algae
Teelt de grond uit - monitoring & ev
Stimulering transitie duurzame landbouw via institutionele analyse en herontwerp van toegevoegdewaardeconcepten in relatie tot bedrijfsystemen en ketens
Duurzame mariene productie
Bovine Laminitis
Ecologie van Ditylenchus dipsaci in bloembolgewassen
Dikeyea (erwinia)
Ontwikkeling van een 'crop to drop' performance indicator ten behoeve van ontwerp en management van geirrigeerde beschermde agroproductiesystemen
Economic analysis of sustainable agriculture: trade-offs, heterogenity, benefits, costs and policy
RVFV SRIPs
Data en kennis raamwerk voor duurzaam landgebruik toegespitst op metropolitane landbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie