KNAW

Onderzoek

Kansen voor veredeling

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kansen voor veredeling
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1345845

Samenvatting

Probleemstelling
Voor een groot deel van de akkerbouwers in de ontwikkelende landen, worden de verwoestingen door droogte, een lage bodemvruchtbaarheid, en ziekten en plagen, nog verergerd door hun beperkte toegang tot verbeterde gewassen.

Doelgroep en kennisbehoefte
Het Generation Challenge Programme (GCP) van CGIAR heeft tot doel deze kloof te overbruggen door gebruik te maken van de vooruitgang in de moleculaire biologie en het benutten van de rijke wereldwijde voorraden van genetische hulpbronnen.

Doelstelling project
Binnen het GCP trekt Biometris een project dat gericht is op statistische en genetische analyse tools voor moleculaire veredeling. Het gaat om een technologische benadering in een prestigieuze internationale context, om te komen tot een hogere lokale productie en grotere beschikbaarheid van voedsel, door een geschikte en tijdige analyse en karakterisering van genotypes en milieus.

Relevantie project voor EL&I
Nieuwe analyse technieken, gericht op verbetering van de moleculaire veredeling voor de derde wereld. Het project draagt bij aan de volgende Deliverables van het KB-thema

SP04, del 1: concepten voor nieuwe plantaardige teeltsystemen die weerbaarder, productiever en/of beter aangepast zijn, gebaseerd op kwantitatieve gegevens

SP04 del 5: concepten om kennis- en innovatiesystemen in ontwikkelingslanden beter te laten functioneren (GCP doelstelling) Daarnaast zal het project bijdragen tot een sterke internationale profilering en inbedding van kennis en expertise op het gebied van plantenveredeling in derde wereldlanden.

Aanpak en tijdspad
Het GCP project heeft een looptijd van 5 jaar (2010-2015). Aan de hand van enkele user-cases worden problemen geconcretiseerd en oplossingen ontwikkeld.

Resultaten
Software tools, trainingsmateriaal, workshops & cursussen

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. M.C.A.M. Bink

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie