KNAW

Onderzoek

Seaweed

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Seaweed
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1345940

Samenvatting

Probleemstelling
Er bestaan nu geen uitgebreide bioraffinage processen voor de productie van (hoogwaardige) chemicaliën en biobrandstoffen uit zeewieren. Dat komt deels door weinig kennis in de samenstelling, kwaliteit en behandelingen van specifieke zeewieren.

Het Seaweed bio-refinery (Zeewier Bioraffinage) project stelt zich ten doel om de bioraffinage van zeewieren die in de Noordzee groeien voor de productie van chemicaliën en biobrandstoffen in kaart te brengen. Protocollen zullen ontwikkeld worden voor primaire en secondaire bioraffinage van inheemse soorten zeewieren. Keten analyse naar de verschillende processen, inclusief socio-economische evaluatie, is ook een onderdeel van het project.

Doelgroep en kennisbehoefte
Zeewieren hebben een grote potentie als hernieuwbare bron voor chemicaliën en energiedragers. Dit komt door hun bijzondere chemische samenstelling en de mogelijkheid om zeewieren op grote schaal te kunnen kweken in de zee. Het kweken van zeewieren op grote schaal in offshore windmolen parken in de Noordzee is eerder beschreven door ECN en PRI-WUR (1).

In dit project, zullen PRI-WUR en de Irish Seaweed Centre (experts in zeewieren), ATO-Noord Holland (MKB), samen met ECN en AFSG-WUR het potentieel van 4 soorten zeewieren inheemse van de Noordzee als bron van energiedragers (butanol, ethanol, waterstof, methaan) en chemicaliën bestuderen.

(1) Reith, J. H., E.P. Deurwaarder, K. Hemmes, A.P.W.M. Kamermans, W. Brandenburg, G. Zeeman, 2005. Bioffshore; grootschalige teelt van zeewieren in combinatie met offshore windparken in de Noordzee. ECN rapport C 05-008

Doelstelling project
Het Seaweed bio-refinery (Zeewier Bioraffinage) project stelt zich ten doel om de bioraffinage van zeewieren die in de Noordzee groeien voor de productie van chemicaliën en biobrandstoffen in kaart te brengen.

Relevantie project voor EL&I
Deze ontwikkeling in het bioraffinage van zeewieren zullen bijdragen aan het verhogen van de duurzaamheid van de processen voor de productie van chemicaliën en energiedragers (butanol) uit biomassa. Dit onderwerp staat centraal in de doelstelling van de Kennisbasisthema 3, subthema biobased chemicals.

Aanpak en tijdspad
In dit project, dat loopt van 2009-2013, zijn de activiteiten van de betrokken groepen in FBR, 322, 323 en 325 gerelateerd aan verschillende aspecten van de bioraffinage van de geselecteerde zeewier soorten worden:

- Primaire bioraffinage: Samenstelling, hydrolyse en chemische en katalytische conversie van zeewieren.
- Secondaire bioraffinage: Fermentatie tot energiedragers (ethanol, butanol, waterstof), chemische conversie van suikers en uronzuren tot, o.a., aldaarzuren.
In 2011 zullen activiteiten in zowel de primaire als de secondaire bioraffinage uitgevoerd worden.

Resultaten
De output van dit project wordt verwacht in de kaders van: a) wetenschap (artikelen over de resultaten, congresbezoek, ..); b) markt, in de vorm van octrooien van innovatieve methodes ontwikkeld voor zeewier behandeling, bijvoorbeeld, en expertise-ontwikkeling in het veld van marine onderzoek binnen de AFSG groep, welke goed aansluit met de ontwikkelingen in het onderzoek en activiteiten in het microalgen thema.
De eerste resultaten van de analyse en fermentatie van enkele zeewieren zijn gepresenteerd tijdens een congres in de VS: Van der Wal, H., B. Sperber, R. Verbeek, B. Houweling-Tan, R. Bakker and A. M. López-Contreras (2010). Seaweeds as substrate for acetone, butanol and ethanol production Clostridium 11 International Workshop, 3-6 October, Hilton Spa, San Diego (USA)
Van vooronderzoek in dit veld, samen met PRI (Willem Brandenburg) is er een wetenschappelijk artikel in voorbereiding met werktitel: Fermentatie van Ulva sp naar biobrandstoffen

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. R.R.C. Bakker
Onderzoeker Dr. R. Blaauw
Onderzoeker Ir. P.F.H. Harmsen
Projectleider Dr. A.M. Lopez-Contreras

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie