KNAW

Onderzoek

Sustainable biomass value chain assessment tool NL

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Sustainable biomass value chain assessment tool NL
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1345975

Samenvatting

Probleemstelling
Als onderbouwing en ondersteuning van toekomstig overheidsbeleid waarbij de duurzame verwaarding van biomassa een centrale rol zal innemen, is een adequate duurzame ketenevaluatie onontbeerlijk. Bioraffinageketens zijn veelal complex qua samenstelling waardoor de milieu-technische en socio-economische evaluatie hiervan niet eenvoudig is. Kortom, er bestaat de behoefte aan de ontwikkeling en toepassing van een z.g. "Sustainable Biomass Value Chain Assessment Tool".

Doelgroep en kennisbehoefte
De doelgroep voor het resultaat van dit project is de overheid (NL én EC), daar middels de ontwikkeling en toepassing van genoemde "tool" biomassawaardeketens op hun duurzaamheid kunnen worden beoordeeld. Tevens behoren alle stakeholders die zijn betrokken bij de ontwikkeling/implementatie van een specifieke biomassawaardeketen tot de doelgroep van het project, daar de resultaten van de duurzame ketenanalyse het kader vormen waarin de uiteindelijke keten moet worden ontwikkeld, geoptimaliseerd en geïmplementeerd.
Dit project levert een bijdrage aan Deliverable 5.3a van KB-13 Programma Bioraffinage & Bioenergie, alsmede aan Deliverable 5.5a van KB-13 Programma Maatschappelijke, Economische Issues & Duurzame Ketenontwikkeling.

Doelstelling project
Het doel van het project is de ontwikkeling en toepassing van een biomassa waardeketen evaluatie tool waarmee een waardeketen op al haar duurzaamheidsaspecten (technologie, economie, ecologie, sociaal) kan worden beoordeeld.

Relevantie project voor EL&I
Het project is kaderstellend voor de realisatie van duurzame biomassawaardeketens voor een toekomstige Biobased Economy. Het project levert een bijdrage aan Deliverable 5.3a van KB-13 Programma Bioraffinage & Bioenergie, alsmede aan Deliverable 5.5a van KB-13 Programma Maatschappelijke, Economische Issues & Duurzame Ketenontwikkeling.

Aanpak en tijdspad
Het project loopt 4 jaar (2011 - 2014). Fasering: 2011: Identificatie potentieel beschikbare "tools" die als framework kunnen dienen en 1e-schets grootschalig pps-initiatief. Go/No-go beslissing. 2012/2013: Modificatie geselecteerde "tool" voor toepassing in NL en applicatie voor een 20-tal geselecteerde biomassawaardeketens. 2014: Uitbreiding "tool" met 10-tal additionele waardeketens en evt. "upgrading" van de "tool" voor toepassing in andere landen.

Resultaten
2011: Overzicht beschikbare "tools" en keuze voor NL; 1e-schets grootschalig pps-initiatief [notitie].
2013: "Assessment Tool" gemodificeerd voor toepassing in NL en toegepast voor een 20-tal geselecteerde biomassawaardeketens.
2014: Modificatie "tool" voor toepassing in EC en uitbreiding met toepassing voor 10 additionele waardeketens
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. E. Annevelink
Onderzoeker Dr. H.L. Bos
Onderzoeker Dr.ir. H.W. Elbersen
Projectleider Drs.ing. R. van Ree

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie