KNAW

Onderzoek

Opschaling grasraffinage in de veehouderijpraktijk

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Opschaling grasraffinage in de veehouderijpraktijk
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1345978

Samenvatting

Probleemstelling
Nederland heeft meer dan een miljoen ha grasland. Dit areaal wordt gebruikt als ruwvoer voor herkauwers. Door raffinage kan gras verder tot waarde worden gebracht. In 2010 zijn in een verkenning rondom "Opschaling grasraffinage in de veehouderijpraktijk" denkrichtingen aangeduid die een rol kunnen spelen bij opschaling van grasraffinage in de veehouderij. Daaruit zijn een groot aantal kennisvragen voortgekomen die om verdere studie en onderzoek vragen. Uit de verkenning komt naar voren dat efficiƫnter graslandgebruik in combinatie met grasraffinage milieuwinst op lijkt te leveren. Het economisch resultaat van het melkveebedrijf bij grasraffinage is moeilijk te voorspellen en zal afhangen van nog te onderzoeken diervoeder kenmerken, van transport- en raffinagekosten en van de opbrengsten van grasraffinage

Doelgroep en kennisbehoefte
Doelgroep: landbouwbedrijfsleven (mn grondgebonden veehouderij), bedrijfsleven biobased economy (met name rondom grasraffinage), EL&I.
Kennisbehoefte: de behoefte aan kennis past binnen het subthema Biorefinery en Bioenergie van het KB-thema Groene Grondstoffen voor de Biobased Economie.

Doelstelling project
Optimalisering van grootschalige grasraffinage op veehouderijbedrijven

Relevantie project voor EL&I
Dit project draagt bij aan kennisvermeerdering op het gebied van Biobased Economy en in het bijzonder Biorefinery en Bioenergie. Middels dit project krijgt EL&I meer inzicht in de mogelijkheden en kansen van grasraffinage.

Aanpak en tijdspad
In 2011 worden verschillende scenario's verder uitgewerkt met speciale aandacht voor teelt van gras, diervoeding, economie en milieu. Kernpunten in het onderzoek zijn het borgen van de:
1 Beschikbaarheid van voldoende gras voor grasraffinage
2 Beschikbaarheid van voldoende voer voor melkvee.
Randvoorwaarde is positieve impact op economie en milieu. Het onderzoek wordt uitgevoerd middels een deskstudie en eventueel aangevuld met een eenvoudige voederproef.

Resultaten
Praktijkscenario's voor grootschalige introductie van grasraffinage met behoud van duurzaamheid (people, planet, profit).
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Netherlands imports a lot of protein while there are plenty of protein present in the grass. However, this is not at the right time and in the right place. In autumn grass is such a large surplus of proteins. These are not used, but with urine and manure excreted. The distribution in the herd is not optimal. Oudmelkte and dry cows are often given an excess of protein within, while protein to the diet of the growing and in particular, high-producing cows is to be added. The goal of this project is to reduce the import of proteins and to achieve better utilization of the proteins present in a company.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie