KNAW

Research

BIOCHAR - Climate saving soils

Pagina-navigatie:


Update content


Title BIOCHAR - Climate saving soils
Period 01 / 2011 - 13 / 2012
Status Completed
Research number OND1346035

Abstract (NL)

Probleemstelling
Biochar is een nieuw product dat in de landbouw geimplementeerd moet worden, dit project heeft die implementatie als doel.

Doelgroep en kennisbehoefte
Doelgroep zijn landbouwers en de kennisbehoefte bestaat uit meer kennis over de rol en functie van Biochar in de bodem, zowel als C-opslag als als bodemverbeteraar.

Doelstelling project
Implementatie van Biochar in de landbouw.

Relevantie project voor EL&I
Biochar is een nieuw product, waarop belangrijke claims resultaten met betrekking tot bodemvruchtbaarheid en de langdurige opslag van koolstof in de bodem. Biochar moet in de landbouw geimplementeerd worden, dit project heeft die implementatie als doel, waarbij tevens de claims worden getoetst.

Aanpak en tijdspad
Interreg project is gestart in 2009. Op dit moment wordt Biochar geproduceerd. In de loop van dit jaar worden veldproven aangelegd en worden de effcten van Biochar op gewasproductie en bodemkwaliteit getest. De veldproeven duren twee jaar.

Resultaten
Het resultaat van het project is kennis die verkregen is omtrent de eigenschappen van Biochar en de gevolgen van toediening ervan op de landbouwproductie en de bodemvruchtbaarheid en rapport over de gevolgen van toepassing van Biochar in de bodem.
Daarnaast worden er presentaties over het project gehouden Presentaties op de twee internationale bijeenkomsten die dit jaar staan gepland.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. P.A.I. Ehlert
Project leader Dr. K.B. Zwart

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation