KNAW

Research

KB-15

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-15
Period 01 / 2011 - unknown
Status Current
Research number OND1346078

Abstract (NL)

Dit programma richt zich op gezond en veilig voedsel. De accenten liggen wat betreft gezond voedsel op het vergroten van de kwaliteit van het voedselaanbod en het stimuleren van gezond voedselkeuzegedrag, het vaststellen van relaties tussen enerzijds voedsel (inhoudsstoffen tot dieet), leefstijl, gedrag en anderzijds chronische voedsel gerelateerde ziekten, het ontwikkelen van nieuwe technologieën enerzijds voor het meten van gezondheid op diverse niveaus (van cel tot populatie en van ingrediënt tot dieet), anderzijds voor het verbeteren van verwerkingstechnieken in industriële productie. Voor veilig voedsel liggen de accenten op het vergroten van veiligheidsaspecten van basisvoedselproducten, nieuwe voedselproducten, nieuwe toevoegingen en nieuwe be- en verwerkingsmethoden, op alerte signaleringen monitoringsystemen, op het (door)ontwikkelen van risk-benefit afwegingskaders en op technologische innovaties voor het effectiever monitoren van diervoeder- en voedselveiligheid in de gehele keten.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. J.G. van der Roest
Project leader Dr.ir. A.H.M. van der Geest
Project leader Dr. C. Zondervan

Related research (upper level)

Related research (lower level)

RQA Pick'n'Pack WP5
Positiebepaling residu op vruchten (NL)
Opheldering onbekende mycotoxines (NL)
Nudge-project
IPOP Customized nutrition
IPOP CN p1 Knol
Integrale afweging duurzaamheidsaspecten in de keten (NL)
High throughput cellulaire assays
Oat chain(fiat Avena)
Oat chain
Habeat WP3 T3-4(3-5) RTD EFF
Habeat WP3 T3-3-3 RTD EXP
FUSIONS WP4
Fovea2 voor specifieke consumenten segment (NL)
Foodomics metabole profiling
Fish ageing
EU Marlon
EU fruit breedomics
EU FoodMetRes
EU Collab4Safety
EU Berry
EPPN-RTD WP3
CAFE-EU-WP8
CAFE-EU-WP6
Flavonoïden biobeschikbaarheid (NL)
Virus security in animal production chains
Nanodetect
Conffidence
Nano analysis
Prediction of health/disease
Statistical modelling food quality and - safety
Safefoodera
Implications of quality standards for diets and trade
Food safety chains
Integrale afwegingstools gezond, veilig en duurzaam voedsel in ketenperspectief (NL)
Pegasus Public Perception of Genetically modified Animals ? Science, Utility and Society
TIFN sensory and food preferences
Netherlands Toxicogenomics Center
Productgebaseerde effectanalyse (NL)
Voedselveiligheid nanotech: toxicologie (NL)
Herformulering: zout en vet (NL)
Healthy fruit
TIFN food structuring foam stability
TIFN food safety biofilm
ESBL / Campylobacter
Prometheus
Diet gut interactions: food format
CAFÉ: computer aided food processes for control engineering
TIFN knowledge management
Athena (AnThocyanin and polyphenol bioactives for Health Enhancement through Nutritional Advancement)
Risk-benefit analysis of flavonoids
Kwantitatieve eiwit detectie en identificatie (NL)
Expertise development plant toxines
Authentication/traceability
Gezond in de keten (NL)
TERPMED-plant terpenoids for human health
Allergy and defense mechanism
Gezonde vetzuursamenstelling in melk van gezonde en duurzaam gehouden runderen. Interactie voeding - genotype (NL)
Fiat Avena
Residu afbraak peer (NL)

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation