KNAW

Onderzoek

KB-15 Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-15 Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1346078

Samenvatting

Dit programma richt zich op gezond en veilig voedsel. Voor gezond voedsel betekent dit het vergroten van de kwaliteit, het stimuleren van gezond voedselkeuzegedrag, het vaststellen van relaties tussen enerzijds voedsel, leefstijl en gedrag en anderzijds chronische voedsel gerelateerde ziekten. Voor veilig voedsel betekent dit het vergroten van veiligheidsaspecten van basisvoedselproducten, nieuwe voedsel producten, nieuwe toevoegingen en nieuwe bewerkings- en verwerkingsmethoden, het (door)ontwikkelen van risk-benefit afwegingskaders en voor zowel gezond als veilig voedsel de ontwikkeling van technologische innovaties.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

This program focuses on healthy and safe food. For healthy food this means increasing the quality, encouraging healthy food choices, establishing relationships between food, lifestyle and behavior on the one hand and chronic food-related diseases on the other hand. For safe food this means increasing safety of basic food products, new food products, new additions and new editing and processing methods, the (further) development of risk-benefit assessment frameworks and for both healthy and safe food the development of technological innovations.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Food Integrity
EU SUN: life cycle of engineered nanoparticles
EU NanoDef: meten van nanodeeltjes
EU Decathlon
RQA Pick'n'Pack WP5
Positiebepaling residu op vruchten
Opheldering onbekende mycotoxines
Nudge-project
IPOP Customized nutrition
IPOP CN p1 Knol
Integrale afweging duurzaamheidsaspecten in de keten
High throughput cellulaire assays
Haverketen (Fiat Avena)
Haverketen
FUSIONS WP4
Fovea2 voor specifieke consumenten segment
Foodomics metabole profiling
Fish ageing
EU Marlon
EU fruit breedomics
EU FoodMetRes
EU Collab4Safety
EU Berry
EPPN-RTD WP3
CAFE-EU-WP8
CAFE-EU-WP6
Flavonoïden biobeschikbaarheid
Virusveiligheid in de dierlijke productieketens
Nanodetect
Conffidence
Nanolyse
Voorspellers van gezondheid / ziekte
Statistische modellen voedselkwaliteit en -veiligheid
Klimaat en voedselveiligheid (Safefoodera)
Implications of quality standards for diets and trade
Voedselveilige ketens
Integrale afwegingstools gezond, veilig en duurzaam voedsel in ketenperspectief
Pegasus
TIFN sensoriek en voedselvoorkeuren
Netherlands Toxicogenomics Center
Productgebaseerde effectanalyse
Voedselveiligheid nanotech: toxicologie
Herformulering: zout en vet
Healthy fruit
TIFN food structuring foam stability
TIFN food safety biofilm
Bestrijding met bacteriofagen
Prometheus
Diet gut interactions: food format
CAFÉ: computer aided food processes for control engineering
TIFN knowledge management
Athena (AnThocyanin and polyphenol bioactives for Health Enhancement through Nutritional Advancement)
Risk-benefit analysis of flavonoids
Kwantitatieve eiwit detectie en identificatie
Expertise ontwikkeling plant toxines
Authenticiteit / traceerbaarheid
Gezond in de keten
TERPMED-plant terpenoids for human health
Allergie en afweer
Gezonde vetzuursamenstelling in melk van gezonde en duurzaam gehouden runderen. Interactie voeding - genotype
Haverketen (Fiat Avena)
Residu afbraak peer

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie