KNAW

Research

Fiat Avena

Pagina-navigatie:


Update content


Title Fiat Avena
Period 01 / 2011 - 12 / 2013
Status Current
Research number OND1346081

Abstract (NL)

Probleemstelling
De voedingskwaliteiten van haver worden steeds meer onderkend. Uniek voor haver is de kwaliteit van de beta-glucanen (met officieel toegekende gezondheidsclaims voor cholesterolverlaging). Haver heeft een hoog vetgehalte met veel onverzadigde vetzuren (omega-3 en omega-6 in een goede balans). Haver scoort zeer goed met de vitamines (o.a. vitamine ( E), mineralen (Mg) en polyfenolen). Wegens deze eigenschappen past haver goed in een gezond dieet dat bijdraagt aan de preventie van hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes. Havereiwit sluit goed aan bij de aminozuurbehoefte van de mens (vergelijkbaar met peulvruchten). Mensen met coeliakie (glutenintolerantie) kunnen haver goed verdragen. Ook maken deze eigenschappen haver geschikt als diervoeder (met o.a. immuunregulerende werking waardoor antibioticagebruik verlaagd kan worden) en kan daarmee bijdragen aan een meer duurzame vleesproductie. Bovendien is haver landbouwkundig gemakkelijk, robuust en niet kieskeurig. Het past goed in diverse gewasrotaties en in de biologische teelt.

Doelstelling project
De terugkeer van haver in de langetermijn strategie van de Nederlandse landbouw om duurzaam bij te dragen aan de ontwikkeling van een gezonde Nederlandse samenleving. Het project zal uit twee fasen bestaan: (1) Op basis van vragen uit de markt m.b.t. teelt, humane en dierlijke voeding zal een genomics programma (genoomsequencing, proteomics, metabolomics, bioassay en bioinformatica) en een componentenscheidings-programma ter oplossing ontwikkeld worden; (2) Experimentele aanzet van projecten ism bedrijfsleven.

Relevantie project voor EL&I
Dit project is van direct belang voor de NL landbouw (akkerbouw en veehouderij) en voedingssector en het daarbij betrokken bedrijfsleven.

Aanpak en tijdspad
Jan-Feb: Sterkte/zwakte-analyse (jan/feb);
Jan-Juni: contacten leggen met bedrijfsleven door de gehele keten heen en consortiumvorming
Maart-Aug: Teelt nieuwe haverrassen incl naakte havers voor field preformance, analyse inhousstoffen, verwerkbaarheid (componentscheiding) en industriƫle kwaliteit (o.a. bakkwaliteit)
Jan-Juni: Opzetten componentscheidingstechnieken
Jan-Dec: Genomics-plus analysen rassen; analyse inhoudsstoffen en biologische assays voor humane toepassingen en veehouderij; componentscheiding en verwerkbaarheid; testmateriaal aanleveren aan levensmiddelenbedrijfsleven voor productontwikkeling. Opzetten en testen met aanwezige rassen start in januari; analyse geteelde rassen vanaf augustus.

Resultaten
Sterkte/zwakte analyse haver in NL landbouw
Samenwerking met andere BUs en SGs
Consortiumvorming met bedrijfslevenpartijen voor vervolgprojecten
Resultaten uit teelt-, genomics-, inhoudsstoffen- en scheidingsonderzoek
Conceptproducten op basis van haverResultaten Sterkte/zwakte analyse haver in NL landbouw Samenwerking met andere BUs en SGs Consortiumvorming met bedrijfslevenpartijen voor vervolgprojecten Resultaten uit teelt-, genomics-, inhoudsstoffen- en scheidingsonderzoek Conceptproducten op basis van haver.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation