KNAW

Research

Positiebepaling residu op vruchten (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Positiebepaling residu op vruchten (NL)
Period 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1346129

Abstract (NL)

Probleemstelling
Er is telkens meer aandacht voor de hoeveelheid residu van gewasbeschermingsmiddelen die wordt gevonden op groente en fruit.
Volgens organisaties zoals Greenpeace is de hoeveelheid residu die wordt gevonden te hoog, zeker voor risicogroepen zoals zwangere vrouwen en kinderen. Supermarkten die groente en fruit verkopen met veel of weinig residuen worden via websites zoals weetwatjeeet.nl bekend gemaakt. Supermarktorganisaties stellen daarom bovenwettelijke eisen aan de hoeveelheid aanwezig residu van gewasbeschermingsmiddelen op fruit. De sector staat voor de uitdaging om fruit te produceren wat duurzaam, van goede kwaliteit is met zo min mogelijk residu, om de veiligheid en de gezondheid te verbeteren. Een gemakkelijke en betaalbare mogelijkheid is om residuen van fruit af te wassen of te oxideren voordat het geconsumeerd wordt. De effectiviteit van deze maatregelen is gerelateerd aan de bereikbaarheid van de gewasbeschermingsmiddelen. De kennis ontbreekt echter welke gewasbeschermingsmiddelen en in welke mate zich waar bevinden op en in de vrucht.

Doelstelling project
Door verbeterde kennis van waar residuen van gewasbeschermingsmiddelen zich bevinden in de vrucht, kan er gewerkt worden aan het verwijderen van deze residuen van de vrucht. Ontwikkeling methode om residuen te bepalen in verschillende posities van de vrucht Bepaling van positie en hoeveelheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in/op de vrucht Ontwikkeling van methode om residuen te verwijderen.

Relevantie project voor EL&I
Door fruit te kunnen produceren met minder residu zal de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen verbeteren. Door de gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen net voordat het naar de supermarkt gaat, blijft het fruit van goede kwaliteit en krijgt vruchtrot weinig kans. Hierdoor wordt er minder voedsel weggegooid. Daarnaast vermindert het de mogelijk nadelige effecten van residuen op de gezondheid omdat er minder residuen nog aanwezig zijn.

Aanpak en tijdspad
1.1 Voor het project worden drie hoofdstappen onderscheiden:
1) Ontwikkeling methode om residuen te bepalen in verschillende posities van de vrucht
2) Bepaling van positie en hoeveelheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in/op de vrucht
3) Ontwikkeling van methode om residuen te verwijderen
1.2 In 2011 zal er vooral aan de eerste stap gewerkt worden en zal er met stap 2 worden gestart. De laatste stap zal in 2012 plaatsvinden.

Resultaten
Het project beoogt de volgende output;
Een publicatie over de resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift over het totale project;
Rapportages over 1) de ontwikkeling van de meetmethode, 2) de bepaling van waar de gewasbeschermingsmiddelen zich bevinden in de vrucht, 3) beschrijving een methode om residuen te verwijderen en de mate van effectiviteit daarvan;
Een populair vakblad artikel per jaar Minimaal één poster en bij voorkeur ook een presentatie per jaar.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.F. de Jong

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation