KNAW

Research

Development best practices

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development best practices
Period 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1346327

Abstract (NL)

Probleemstelling
In deze cluster van activiteiten wordt vooral gewerkt aan optimalisatie van bestaande praktijken, door aspecten van huisvesting, management en diereigenschappen beter op elkaar af te stemmen. Zo wordt in vervolg op een praktijknetwerk op vier varkensbedrijven onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om vleesvarkens in grote groepen te houden. Grote groepen geven varkens bij gelijkblijvende oppervlaktenormen relatief meer bewegingsruimte en betere mogelijkheden voor scheiding tussen voer-, lig-, mest- en exploratiegebieden.

Groepshuisvesting bij zeugen roept de vraag op in welke mate gelten tijdens de opfok op hun verblijf in groepen kunnen worden voorbereid. In dat kader wordt onderzocht wat het effect is van extra leefruimte (om te bewegen) en sociale vaardigheidstraining tijdens de opfok op locomotie, reproductie, positief en negatief sociaal gedrag en activiteitenpatroon bij adulte zeugen. De verkregen kennis wordt gebundeld in een handboek De opfok van zeugen .

Om bij leghennen verenpikken te beheersen wordt onderzoek uitgevoerd naar de invloed van lichtbron, vezelrijk voer en strooisel in de vroege opfok op het optreden van overmatige verenpikkerij in de legperiode. Zowel de invloed van de afzonderlijke factoren als hun gezamenlijke invloed en de interactie tussen de drie factoren worden in beeld gebracht.

Voor vleeskalveren wordt onder praktijkomstandigheden onderzocht welke nieuwe vloertypen vanuit het oogpunt van het welzijn van de kalveren, beter zijn dan de bestaande vloeren (houten lattenbodems en betonnen roostervloeren in de houderij van, respectievelijk, blankvlees- en rosekalveren). Emissiemetingen zijn in dit onderzoek geïntegreerd om tevens gevolgen voor milieu in kaart te brengen.

Voor de konijnensector wordt onderzoek uitgevoerd naar verrijkingsmateriaal voor voedsters, dat voldoet aan de behoefte om te knagen en te exploreren. Ook wordt onderzocht hoe agressie in groepshuisvesting kan worden voorkomen en welke hybride voor groepshuisvesting geschikt is.

Tenslotte wordt er voor kweekvis onderzoek verricht naar criteria voor waterkwaliteit. Waterkwaliteit (ammonia, nitraat, nitriet, watertemperatuur en saliniteit ) is van groot belang voor het welzijn, de gezondheid en de groei van kweekvis. De hier gekozen aanpak via preferentieonderzoek is ten opzichte van blootstellingsexperimenten een relatief effici├źnte manier om inzicht te krijgen in waterkwaliteitseisen van kweekvis. Uit de in Nederland gebruikte kweekvissoorten Afrikaanse meerval, paling, snoekbaars, tarbot, tong en yellow tail kingfish wordt een modelvissoort gekozen op basis van relevantie voor de Nederlandse viskweeksector.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation