KNAW

Onderzoek

Natuurlijke geboorte extreme vleesrassen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natuurlijke geboorte extreme vleesrassen
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1346352

Samenvatting

Probleemstelling
Bij de vleesveerassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont wordt een hoog percentage van de kalveren via keizersnede geboren. Jarenlang dacht iedereen dat dit veroorzaakt werd door het dikbilgen. Het blijkt echter dat een nauw bekken, veroorzaakt door onbedoelde selectie voor een kleiner skelet, de belangrijkste oorzaak is. De cultuur bij fokkers moet daarom veranderen richting grotere en ruimere koeien en bij veehouders richting natuurlijke geboorte waar het verantwoord is.

Doelgroep en kennisbehoefte
De doelgroep wordt gevormd door fokkers en veehouders met vleesrunderrassen in het algemeen en houders van dikbilrassen als Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont in het bijzonder. De doelgroep valt globaal uiteen in drie groepen. De eerste groep is gemotiveerd om richting meer natuurlijke geboortes te werken en wil aan de slag of is bezig. De tweede groep is op zich geĆÆnteresseerd om richting meer natuurlijke geboortes te werken, maar wacht nog even af. De derde groep vindt het gebruik van routinematige keizersnede prima en heeft geen enkele behoefte om te veranderen, vaak uit praktische overwegingen. Een heel ruwe schatting is dat binnen deze twee rassen 25% van de fokkers in groep 1 zit, 50% in groep 2 en 25% in groep 3.

De kennisbehoefte verschilt per groep. De eerste groep wil met zo min mogelijk risico ervaring opdoen met natuurlijk laten afkalven van Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw koeien. Voor hen is het belangrijk dat hun veearts constructief meedenkt en niet uit onwetendheid natuurlijke geboorten afraadt. De 16 geselecteerde voortrekkers maken deel uit van deze groep. De tweede groep wil op zijn minst het probleem niet erger maken dan het al is en misschien al wel het probleem minder groot maken. De derde groep is moeilijk te bereiken en moeilijk te overtuigen.

Doelstelling project
De doelstelling van het project is om de sector te motiveren, te inspireren en te faciliteren om zelf als sector het probleem van moeilijke geboortes bij dikbilrunderen sterk te verminderen. In deze laatste fase van het project ligt de nadruk op faciliteren.

Relevantie project voor EL&I
Een forse vermindering van het gebruik van keizersnede in de dikbilhouderij is een speerpunt van het beleid dat is geformuleerd in sectie 5.6.3 van de Nota Dierenwelzijn.

Aanpak en tijdspad
Januari maart en november december: Meten van binnenmaten van luxe vleesveekoeien ouder dan 18 maanden op zoveel mogelijk bedrijven door Will Steenweg. Advies op maat welke koeien het meest geschikt zijn voor het fokken van natuurlijke kalvende dieren en bij welke koeien een natuurlijke geboorte nu al geprobeerd zou kunnen worden.

Maart november: Meten van binnenmaten van aspirant-fokstieren en fokstieren op zoveel mogelijk bedrijven en bij zoveel mogelijk KI-organisaties.

Mei: Workshop voor dierenartsen over natuurlijke geboorten bij dikbilrunderen. Februari, juni en oktober: Bijeenkomsten van voortrekkers met een programma gericht op de praktische uitvoering van het werken naar natuurlijke geboortes. Doel is om mensen met elkaar te verbinden.

Februari, mei, september en december: bijeenkomsten van stuurgroep Natuurlijke Luxe Februari, mei, september en december: Nieuwsbrief Natuurlijke Luxe

April juni: opnieuw schatten van genetische parameters voor binnenmaten met de nieuwe meetgegevens. Uitwerken van een methode om ook metingen aan jonge dieren te gebruiken voor de fokwaardeschatting. Dit is belangrijk omdat de 95% stieren die niet geschikt zijn voor de fokkerij op jonge leeftijd naar de vleesstierenhouderij gaan.

Resultaten
Het beoogde eindresultaat van het project is dat de stuurgroep Natuurlijke Luxe in staat is om vanaf januari 2013 de ingeslagen weg richting 50% natuurlijke geboorten in 2020 voort te zetten zonder verdere financiƫle ondersteuning van EL&I.

De beoogde resultaten voor 2011 zijn: Januari: artikel in Dier en Arts gericht op dierenartsen
Februari, mei, september en december: Nieuwsbrief Natuurlijke Luxe
April: Analyse van alle bekkenmetingen. Artikel in vakpers
Mei: Workshop voor dierenartsen over natuurlijke geboorten bij dikbilrunderen.
Juni: Nieuwe fokwaarden van koeien beschikbaar voor voortrekkers. Nieuwe fokwaarden van stieren in artikel in vakpers.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J. ten Napel

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie