KNAW

Research

Labor Market Precarity among Dutch Youth: Causes and Consequences

Pagina-navigatie:


Update content


Title Labor Market Precarity among Dutch Youth: Causes and Consequences
Period 01 / 2008 - 09 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1346357
Data Supplier Website ICS

Abstract

In the Netherlands, labor market entry has been increasingly characterized by precarity since the 1990s. In this project we firstly aim to study to what extent this trend towards labor market precarity particularly exists among the lower educated youth, and how this can be explained by the process of globalization and the economic climate. In addition, we investigate to what degree employment precarity accumulates within households and hence leads to more socio-economic inequality between households. Finally, we focus on the consequences of employment precarity of individuals and among couples and examine (1) to what extent increased employment precarity among young workers has lasting, detrimental effects on subsequent career development and (2) how labor market precarity affects other life domains as well (e.g. family formation, divorce, poverty, social isolation). We will combine different data sets to answer our research questions, i.e. repeated cross-sections of the Dutch labor force survey as held since the 1980s and several Dutch longitudinal datasets. Multiple regression models and event history models will be applied to analyze the data.

Abstract (NL)

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft geleid tot meer tijdelijke contracten voor jongeren. Vooral lager opgeleiden krijgen juist vaker tijdelijke in plaats van vaste contracten, zo blijkt uit onderzoek van Marloes de Lange. Oorzaken: hoge werkloosheid, globalisering en strikte ontslagbescherming van zittende werknemers. De gevolgen van arbeidsmarktflexibilisering zijn duidelijk zichtbaar. Jongeren met een tijdelijke baan hebben vaker een partner die ook niet in vaste dienst is, waardoor onzekerheid zich opstapelt binnen huishoudens. Starters in tijdelijke banen krijgen ook vaker opnieuw een tijdelijk contract of worden werkloos, ze bezetten lagergewaardeerde functies en verdienen gemiddeld minder dan starters met vaste contracten. Hogere werkloosheid leidt tot uitstel van samenwonen of trouwen, maar niet van het eventueel krijgen van kinderen, ongeacht of mensen tijdelijk of in vast dienst werken of werkeloos zijn.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W.C. Ultee
Co-supervisor Dr. M.J.W. Gesthuizen
Co-supervisor Prof.dr. M.H.J. Wolbers
Doctoral/PhD student Dr. M. de Lange

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation