KNAW

Onderzoek

Verbetering transportcondities varkens

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verbetering transportcondities varkens
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1346361

Samenvatting

Doelgroep en kennisbehoefte
De reactie van dieren op transportomstandigheden is wisselend en afhankelijk van het stadium in de groei en de ervaring die het dier heeft opgedaan ( coping ). Het microklimaat tijdens het transport kan sterk wisselen door de snelheid van de veewagen en wijze van ventilatie, de weersomstandigheden en temperatuur gedurende de dag en nacht. Het effect van het transport op het welzijn is bij veel dier categorie├źn grotendeels onbekend, terwijl het aantal dieren dat over grote afstand wordt vervoerd sterk toeneemt

Het is algemeen aanvaard, dat dieren in hun natuurlijke positie moeten kunnen staan en liggen tijdens de duur van het transport. Bij dieren, die tijdens het transport staan moet het dak voldoende hoog boven de kop zijn om een natuurlijke positie mogelijk te maken. De hoogte moet zodanig zijn dat er voldoende vrijheid is voor beweging (mogelijkheid om te drinken) en daarnaast ook voor ventilatie. De beladingsdichtheid heeft een belangrijk effect op het welzijn en de vleeskwaliteit

Doelstelling project
Doelstelling van het project

Op zetten van een onderzoek naar reacties van varkens op lange transporten gezamenlijk met de FLI.

Het meten van het welzijn van verschillende dier categorie├źn (varkens) tijdens transporten over lange afstand in relatie tot de beladingsdichtheid en het microklimaat

Relevantie project voor EL&I
De toekomstige contouren van de veehouderij in Nederland worden door een denkgroep gekenmerkt door o.a. respectvol om gaan met dieren. De veehouderij systemen zijn gebaseerd op de eigen gedragskenmerken en het bevorderen van het weerstandsvermogen. Voorts wordt gemeld, dat transport aan strenge regels dient te worden gebonden en dat lange transporten niet meer voorkomen.

In een internationale workshop georganiseerd door LNV en ASG zijn risicofactoren tijdens transport van dieren vastgesteld. Een belangrijke benoemde risicofactor is het gebrek aan ruimte (beladingsdichtheid) tijdens transport. Onder anderen voor varkens anders dan reguliere slachtvarkens is vastgesteld dat er een duidelijk kennis tekort is op dit gebied.

Resultaten
Resultaten uit dit onderzoek moeten inzicht verschaffen over het welzijn van varkens onder verschillende transport omstandigheden. Resultaten kunnen bijdragen aan regelgeving.
Het communicatieplan wordt in overleg met de begeleidingscommissie vastgesteld.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ing. M.A. Gerritzen
Onderzoeker V.A. Hindle
Projectleider Dr. E. Lambooij

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie