KNAW

Onderzoek

BO-12.02-009 Energie, milieu en klimaat

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.02-009 Energie, milieu en klimaat
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1346372

Samenvatting

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) wil zich ervoor inzetten dat de Nederlandse veehouderij kwaliteitsproducten produceert met respect voor mens, dier en milieu, waar ook ter wereld. Dit impliceert vergaande ketenontwikkeling en sluiten van kringlopen zodat de drie P s bediend kunnen worden. Hierbij heeft EL&I een palet aan productiesystemen voor ogen. Specifiek voor het programma Emissiearme systemen en fijn stof is de beleidsopgave gericht op het minimaliseren van emissies naar het milieu. Het betreft hier milieuverontreinigende emissies zoals nutri├źnten, ammoniak, fijn stof, geur en broeikasgassen.

Kennisopgave
Het Programma Emissiearme systemen en fijn stof bevat de volgende elementen voor de vermindering van emissies naar de lucht:

- Faciliteren van systemen en technieken voor een lage emissie uit stallen en bij mestaanwending;
- Inventarisatie en optimalisatie van (integrale) emissiereducerende maatregelen.
,br>Bij het faciliteren van systemen en technieken gaat het om de marktintroductie van effectieve en economisch haalbare stalsystemen en technieken met een lage emissie van ammoniak, broeikasgassen, fijnstof en geur. Ook nieuwe methoden van mestaanwending vallen hieronder.

Betreffende (integrale) emissiereducerende maatregelen gaat het om de inventarisatie en optimalisatie van maatregelen die de gasvormige emissies (ammoniak, broeikasgassen en geur) en de uitstoot van fijn stof vanuit de veehouderij kunnen verminderen. Het onderwerp broeikasgassen beperkt zich niet tot emissies uit stal en opslag, ook de emissies bij mestaanwending zijn nadrukkelijk in beeld.

Onderzoeksaanpak
Het programma draagt bij aan de vermindering van emissies van ammoniak, methaan, lachgas, geur en fijn stof door de veehouderij door het faciliteren van emissiearme systemen en technieken, zowel uit stallen als bij mestaanwending en inventarisatie en optimalisatie van (integrale) emissiereducerende maatregelen. Dit impliceert een technische aanpak om de duurzaamheid van de veehouderij te vergroten, waarbij de oplossing wordt gezocht in concrete innovatieve aanpassingen in de hele mestketen. Hierbij wordt de term duurzaam breed geïnterpreteerd met oog voor dierenwelzijn en economische motieven. Het voorkomen van afwenteling van duurzaamheidsaspecten is steeds aandachtspunt.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The program Energy, Environment and Climate contributes to the reduction of emissions of ammonia, methane, nitrous oxide, smell and small dust by livestock farming through facilitating systems and techniques poor with emissions.

This implicates a technical approach to increase the sustainability of livestock farming in which the solution is searched in concrete innovative adaptions in the whole manure chain. The term sustainable is broad interpreted with care for animal welfare and economy. The transfer of emissions to other sustainable criteria is a point of interest. The projects in this program will be formulated during the year in close collaboration with the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EL&I). Preferably is chosen for solutions which contribute to a sustainable livestock farming. At the same time short term goals have to be taken into account (for example legislation).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. N.W.M. Ogink
Projectleider dr.ir. C.M. Groenestein

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie