KNAW

Research

Koeien en Kansen (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Koeien en Kansen (NL)
Period 01 / 2011 - unknown
Status Completed
URL http://www.koeienenkansen.nl
Research number OND1346374

Abstract (NL)

Probleemstelling
Het project Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. Koeien & Kansen is onderdeel van het noordwest Europese Interreg IVB-project DAIRYMAN.

Aanpak en tijdspad
Het project Koeien en Kansen wordt aangestuurd door een eigen stuurgroep. De inhoudelijke aansturing verloopt via deze stuurgroep. De verantwoording van de financiƫle middelen van EL&I verloopt via het Beleidsondersteunend Onderzoek conform de afspraken tussen DLO en EL&I.

Resultaten
Het project communiceert haar resultaten via de website www.koeienenkansen.nl.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation