KNAW

Research

National Reference Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) in feed

Pagina-navigatie:


Update content


Title National Reference Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) in feed
Period 01 / 2011 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1346408

Abstract (NL)

Doelstelling project
Uitvoering geven aan de WOT-taak Nationaal Referentie Laboratorium Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK s), conform de Verordening (EG) Nr. 882/2004. Vanaf 2011 is RIKILT aangewezen als NRL voor PAK s in voedsel en diervoeders (brief VD08.1086/AM). Volgens Verordening (EG) Nr. 882/2004 dient het NRL de volgende activiteiten uit te voeren:
1. op haar bevoegdheidsterrein samenwerken met het EURL, in dit geval het IRMM te Geel;
2. op haar bevoegdheidsterrein de werkzaamheden van de officiële laboratoria (RFL s) coördineren;
3. indien nodig vergelijkende tests tussen de officiële nationale laboratoria organiseren en zorgen voor een passend vervolgtraject voor die vergelijkende tests;
4. ervoor zorgen dat de door het communautaire referentielaboratorium verstrekte informatie aan de bevoegde autoriteit en de officiële nationale laboratoria wordt doorgegeven;
5. wetenschappelijke en technische steun verlenen aan de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de gecoördineerde controleplannen die overeenkomstig artikel 53 zijn aangenomen;
6. zorgen voor de uitvoering van andere specifieke taken waartoe is besloten volgens de procedure van artikel 62, lid 3, onverminderd bestaande aanvullende verplichtingen op nationaal niveau
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M.K. van der Lee

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation