KNAW

Onderzoek

NRL PAK's voedingsmiddelen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel NRL PAK's voedingsmiddelen
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1346408

Samenvatting

Doelstelling project
Uitvoering geven aan de WOT-taak Nationaal Referentie Laboratorium Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK s), conform de Verordening (EG) Nr. 882/2004. Vanaf 2011 is RIKILT aangewezen als NRL voor PAK s in voedsel en diervoeders (brief VD08.1086/AM). Volgens Verordening (EG) Nr. 882/2004 dient het NRL de volgende activiteiten uit te voeren:
1. op haar bevoegdheidsterrein samenwerken met het EURL, in dit geval het IRMM te Geel;
2. op haar bevoegdheidsterrein de werkzaamheden van de officiële laboratoria (RFL s) coördineren;
3. indien nodig vergelijkende tests tussen de officiële nationale laboratoria organiseren en zorgen voor een passend vervolgtraject voor die vergelijkende tests;
4. ervoor zorgen dat de door het communautaire referentielaboratorium verstrekte informatie aan de bevoegde autoriteit en de officiële nationale laboratoria wordt doorgegeven;
5. wetenschappelijke en technische steun verlenen aan de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de gecoördineerde controleplannen die overeenkomstig artikel 53 zijn aangenomen;
6. zorgen voor de uitvoering van andere specifieke taken waartoe is besloten volgens de procedure van artikel 62, lid 3, onverminderd bestaande aanvullende verplichtingen op nationaal niveau
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. M.K. van der Lee

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie