KNAW

Research

Monitoring of agricultural products for dioxins, dioxin-like and indicator...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Monitoring of agricultural products for dioxins, dioxin-like and indicator PCB?s, and brominated flame retardants
Period 01 / 2011 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1346415

Abstract (NL)

Doelgroep en kennisbehoefte
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van EL&I en deels door de EU. Er is behoefte aan informatie omtrent de gehaltes aan dioxines, PCB s en vlamvertragers in Nederlandse producten van dierlijke afkomst. Dit geldt zowel voor individuele monsters als voor mengmonsters die een mogelijke trend kunnen aangeven.

Doelstelling project
Het monitoringsprogramma ten aanzien van dioxinen en dioxineachtige PCB s in belangrijke agrarische producten wordt jaarlijks uitgevoerd waarbij per jaar circa 300 monsters worden gemeten (zie ook de RIKILT website http://www.rikilt.wur.nl/UK/services/Analyses/Dioxin+monitoring/ ). Dankzij de uitgevoerde monitoring wordt er waardevolle informatie verkregen met betrekking tot de gemiddelde Nederlandse achtergrondbesmetting. Deze informatie is van wezenlijk belang gebleken bij een aantal calamiteiten. Te onderzoeken monsters worden verkregen via het Nationaal Plan Residuen. Het merendeel van de monsters wordt gescreend met de DR CALUX® bioassay. Verdachte monsters worden direct met behulp van GC-HRMS geconfirmeerd. Daarnaast worden een aantal, door de EU voorgeschreven, monsters met behulp van GC-HRMS gemeten. Bij de constatering van een verhoogd gehalte is adequaat vervolgonderzoek naar oorzaak en gevolg mogelijk. Resultaten van dioxinemetingen worden op gestructureerde en transparante wijze gecommuniceerd naar de samenleving. Tevens is er een kleine capaciteit gereserveerd om in geval van een vermeende calamiteit snel hieruit voortvloeiende monsters in onderzoek te nemen. Het onderzoek richt zich op dioxinen (PCDD/Fs), dioxineachtige PCB s, indicator PCB s en de vlamvertragers PBDE s en HBCDD.
Monsters met een verhoogd gehalte aan dioxinen, PCB s en/of vlamvertragers worden tevens onderzocht met behulp van GCxGC-TOFMS met als doel om informatie te verkrijgen over mogelijke aanwezigheid van andere stoffen, gericht op bronopsporing
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M.K. van der Lee

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation