KNAW

Research

NRL dierlijke eiwitten (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title NRL dierlijke eiwitten (NL)
Period 01 / 2011 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1346441

Abstract (NL)

Doelgroep en kennisbehoefte
De Europese Commissie heeft voor een aantal terreinen van controle op de voedselproductieketen Communautaire referentielaboratoria (CRL s, per 2010 aangeduid als EURL) aangesteld, waaronder één voor de detectie van Dierlijke eiwitten (Verordening (EG) Nr. 882/2004). In het kader van hetzelfde proces zijn vervolgens Nationale referentielaboratoria (NRL s) aangewezen door de daartoe bevoegde instantie. RIKILT functioneert als NRL voor het gebied van dierlijke eiwitten in diervoeders. Het project beoogt de taken van de NRL op dit gebied uit te voeren in overleg met het Ministerie van EL&I, de vertegenwoordiging in de Comités van de SCFCAH, en VWA als Bevoegde Autoriteit.

Doelstelling project
De taken van de NRL dierlijke eiwitten omvatten (volgens Verordening (EG) Nr. 882/2004):
a) samenwerking met het EURL op dit terrein;
b) coördineren van de werkzaamheden van de officiële laboratoria op het gebied van de analyse van monsters;
c) indien nodig, vergelijkende tests tussen de officiële nationale laboratoria organiseren en zorgen voor een passend vervolg traject voor die vergelijkende tests;
d) communicatie tussen het EURL, de dossierhouder, de bevoegde autoriteit en de uitvoerder van het Nationaal Plan Diervoeders;
e) verlenen van wetenschappelijke en technische steun aan de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van de gecoördineerde controleplannen;
f) zorgen voor de uitvoering van andere specifieke taken. De uitvoering van de taken zal passen in de randvoorwaarden zoals gesteld in Verordening (EG) Nr. 999/2001.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. L.W.D. van Raamsdonk

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation