KNAW

Onderzoek

De effecten van een keuzehulp Depressie voor Turkse en Marokkaanse...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De effecten van een keuzehulp Depressie voor Turkse en Marokkaanse cliënten op de cliënt-hulpverlenerrelatie
Looptijd 04 / 2009 - 03 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1346529
Leverancier gegevens Website Trimbos Instituut

Samenvatting

Het voorgestelde praktijkonderzoek beoogt inzicht te bieden in de effecten van de Keuzehulp Depressie voor Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse cliënten op 1. waardering van de hulpverleningsrelatie bij cliënten en hulpverleners 2. tevredenheid over de behandeling bij cliënten en hulpverleners 3. therapietrouw 4. behandelresultaat: depressieve klachten. Door de verspreiding van de onderzoeksbevindingen willen de onderzoekers de invoering van deze keuzehulp wetenschappelijk verantwoorden. Het uiteindelijke doel is een betere cliënt-hulpverlenerrelatie en een doelmatiger zorg voor Turkse en Marokkaanse cliënten met depressie.

Betrokken organisaties

Penvoerder Trimbos-instituut

Betrokken personen

Projectleider Dr. C.H.M. Smits

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie