KNAW

Research

The Quality of Life of Maltreated Children

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Quality of Life of Maltreated Children
Period 05 / 2009 - 05 / 2013
Status Current
Research number OND1346592
Data Supplier Website NJI

Abstract (NL)

Effectstudie naar het werk van de AMK's waarbij de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven wordt onderzocht van mishandelde kinderen over een periode van twee jaar nadat zij zijn gemeld bij een AMK. Tevens wordt een nieuwe werkwijze waarbij het kind als informant optreedt geƫvalueerd. Centrale vraag uit het onderzoek Hoe succesvol is de huidige aanpak van het probleem kindermishandeling? Beschrijving In dit project wil men, gezien de ernst en de gevolgen van kindermishandeling, nagaan wat het resultaat is van het werk van de meldpunten kindermishandeling die vroeger als Bureaus Vertrouwensarts, sinds deze eeuw als Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK s), al meer dan 30 jaar bestaan. Drie onderzoeksvragen staan centraal: Wat is het beloop van de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven van mishandelde kinderen van 5 tot 16 jaar over een periode van twee jaar nadat zij zijn gemeld bij een AMK? Wat is het effect van de nieuwe werkwijze bij het AMK waarbij kinderen vanaf 8 jaar als informant participeren in het onderzoek? Wat zijn de kosten en baten van deze nieuwe werkwijze? Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag worden 130 ouder-kind paren in de tijd gevolgd. Zij worden eerst kort na de melding, en vervolgens in een periode van twee jaar nog vier maal onderzocht. De tweede en derde onderzoeksvraag worden bestudeerd door 90 ouder-kind paren een half jaar te volgen nadat ze willekeurig verdeeld zijn over een controle of een experimentele conditie. In de controle conditie worden de meldingen op de gebruikelijke wijze onderzocht. Hierbij fungeren volwassenen als informanten voor het AMK-onderzoek. In de experimentele conditie fungeren ook mishandelde kinderen zelf als informant in het AMK-onderzoek (de innovatieve aanpak). Voor de derde vraagstelling (de economische evaluatie) worden de additionele kosten en additionele uitkomsten van de experimentele conditie vergeleken met de kosten en uitkomsten van de controle conditie.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C.C.J. Hoefnagels

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation