KNAW

Research

Samenwerken in de pedagogische civil society. Professionals en...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Samenwerken in de pedagogische civil society. Professionals en vrijwilligers voor jeugd en gezin (NL)
Period 01 / 2011 - 05 / 2012
Status Completed
Research number OND1346893
Data Supplier Website NJI

Abstract (NL)

Centrale vraag uit het onderzoek : Hoe kan vrijwillige inzet rondom jeugd en gezin optimaal bijdragen aan (het versterken van) de pedagogische civil society? Beschrijving : Het Verwey-Jonker instituut doet onderzoek naar de activerende en belemmerende factoren in de samenwerking tussen professionele maatschappelijke organisaties en vrijwillige inzet op het terrein van jeugd en gezin. Zowel de rol van de beroepsorganisaties als die van de vrijwillige inzet (vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties) komt daarbij aan de orde. Het gaat uiteindelijk om de mogelijkheden tot het versterken van de aansluiting tussen professionele netwerken en informele netwerken, waarbij expliciet aandacht is voor initiatieven vanuit minderheidsorganisaties. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Literatuur- en documentonderzoek en interviews met experts. De resultaten hiervan zijn te lezen in de publicatie 'Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin' (2011). Inventariserend vragenlijstonderzoek naar de praktijk van samenwerking. Verdiepende case-studies naar goede praktijken van samenwerking. Focusgroepen waarin het veld kan leren van elkaar door variatie.

Related organisations

Related people

Researcher Dr. M. van der Klein
Researcher Drs. J. Mak
Project leader Prof.dr. R.J. van der Gaag
Project leader Dr. M.J. Steketee

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation