KNAW

Onderzoek

Validatie van de Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Validatie van de Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA) en evaluatie van de BITSEA als een screeningsinstrument in de Jeugdgezondheidszorg voor voorschoolse kinderen
Looptijd 01 / 2012 - 03 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1346898
Leverancier gegevens Website NJI

Samenvatting

Psychosociale problemen komen veel voor bij 0- tot 4- jarigen. Vroege opsporing en behandeling zijn gunstig voor het beloop van deze problemen. Op dit moment worden veel kinderen met deze problemen niet ontdekt op het consultatiebureau (CB). De Invent-groep heeft daarom het gebruik van de Brief Infant-Toddler Social and Emotional Assessment (BITSEA) als nieuw signaleringsinstrument voor emotionele en gedragsproblemen bij 1- tot 3-jarigen dringend aanbevolen evenals nader onderzoek naar de validiteit van dit instrument. Het huidige onderzoek omvat een validatiestudie naar de BITSEA. Ook bestaat het onderzoek uit een evaluatie van de opbrengst bij gebruik als detectie-instrument in de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) bij het bezoek op 2 jarige leeftijd in vergelijking met de huidige zorg ( usual care ), namelijk de KIPPPI-2 (Consultatie Bureau Signalerings Instrument 2-jarige). De studie wordt uitgevoerd in een gemengde populatie in de regio Rotterdam bij 30 CB s die op basis van toeval worden toegewezen aan een interventie groep (BITSEA; 15 CB's) of een controle groep (KIPPPI-2; 15 CB's). Twaalf maanden na bezoek aan het CB vindt een nameting plaats. De CBCL 1,5-5 wordt gebruikt om de validiteit en de impact op langere termijn van de screeningsinstrumenten te beoordelen. Ook zal een klinische populatie van kinderen (netto 100) van ongeveer 2 jaar oud die zijn verwezen naar de jeugdzorg of jeugd GGZ worden gebruikt om de validiteit te beoordelen; ouders van deze kinderen vullen de BITSEA, de KIPPPI-2 en de CBCL 1,5-5 in.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. H. Raat

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie