KNAW

Onderzoek

Tumor-associated mutations in the Chromosomal Passenger Complex and their...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Tumor-associated mutations in the Chromosomal Passenger Complex and their consequence to chromosomal stability
Looptijd 02 / 2011 - 07 / 2017
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1346946
Leverancier gegevens Website KWF

Samenvatting

Eén van de typische kenmerken van kankercellen is hun afwijkend chromosoom aantal. Tijdens de celdeling van een gezonde cel zijn er controle mechanismen actief die er voor zorgen dat na elke deling iedere cel beschikt over een pakket van exact 46 chromosomen. In kankercellen zijn die controle mechanismen vaak verzwakt waardoor er tijdens de celdeling fouten optreden bij de verdeling van de chromosomen: De ene cel krijgt te veel en de andere cel krijgt te weinig chromosomen toebedeeld. Veelal overleeft een cel dit niet, maar soms kan een cel met een afwijkend chromosoom aantal levensvatbaar blijken door de amplificatie van oncogenen of het verlies van tumor-suppressor genen en aldus de tumorgenese bevorderen. De chromosomale passenger eiwitten Aurora B, INCENP, Survivin en Borealin vormen samen een functioneel eiwitcomplex (Chromosomaal Passenger Complex) dat een aantal essentiële functies coördineert tijdens de celdeling. Aangezien het CPC belangrijk is voor chromosomale stabiliteit en bijna alle tumoren chromosomaal instabiel zijn wordt in dit project de hypothese getest dat in sommige tumoren het Chromosomaal Passenger Complex niet goed functioneert. Onze preliminaire data wijzen er op dat in sommige tumoren componenten van dit complex zijn gemuteerd. We gaan nu een groot aantal tumoren en gezonde weefsels screenen op de aanwezigheid van die mutaties om te bepalen of die veranderingen inderdaad tumor-geassocieerd zijn en of ze wellicht een voorspellende waarde hebben voor de ziekte prognose. Gezien onze expertise op het gebied van het CP complex zijn we ook in de uitgelezen positie om uit te zoeken of en hoe die mutaties de functie van het CP complex beinvloeden. Bovendien kunnen we de gemuteerde eiwitten in gezonde cellen introduceren en bestuderen of dit gaat resulteren in problemen bij de verdeling van de chromosomen. Tot slot, aangezien remmers van het CPC in de kliniek getest worden als potentiële nieuwe anti-kanker therapie verwachten we dat onze mutatie studies ook kunnen bijdragen aan selectie van patienten die het meest profijt zullen gaan hebben bij dit soort nieuwe therapieën.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. S.M.A. Lens

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie