KNAW

Onderzoek

De introductie van Evidence-Based Medicine in Nederland

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De introductie van Evidence-Based Medicine in Nederland
Looptijd 11 / 2010 - 03 / 2014
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1347041
Leverancier gegevens Website Huizinga Instituut

Samenvatting

Gedurende de afgelopen twee decennia heeft zich in de geneeskunde een stille revolu- tie afgespeeld. Aan het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw deed een nieuw begrip zijn intrede: Evidence-Based Medicine (EBM). In de jaren erna begon het aan een ware triomftocht. Niet alleen de geneeskunde werd er door veroverd, maar ook vele andere disciplines bekenden zich tot Evidence-based praktijken. Om de betekenis van dit fenomeen ten volle te kunnen begrijpen, dienen we het zowel te contextualiseren als te historiseren. De implementatie en invloed van EBM zal per land verschillen, afhankelijk van de wijze waarop het stelsel van gezondheids- zorg is ingericht en de medische beroepsgroep, opleiding en wetenschapsbeoefening zijn georganiseerd. Het is daarom zinvol om na te gaan hoe de introductie van EBM juist in Nederland is verlopen en welke gevolgen dit heeft gehad ␣ dat is dan ook het hoofddoel/de vraagstelling van mijn promotieonderzoek. In het onderzoek zal onderscheid gemaakt worden tussen een micro- en een ma- crodimensie: EBM dient enerzijds als een methodologisch instrument ter verbetering van de klinische besluitvorming, maar is anderzijds ook een politiek verdelingsinstru- ment in de zorg. Tevens zal (o.a.) Ted Porters boek Trust in numbers als theoretisch kader dienen. Porter betoogt daarin dat zich sinds de negentiende eeuw in verschillen- de disciplines, die onder toenemende druk stonden om verantwoording af te leggen aan de samenleving, een verschuiving heeft voorgedaan van disciplinary objectivity naar mechanical objectivity . De kwantificering waartoe deze disciplines hun toe- vlucht namen suggereerde waardevrijheid, maar maakte ook controle mogelijk.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie