KNAW

Research

Mental representation and processing of reduced words in casual speech

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mental representation and processing of reduced words in casual speech
Period 01 / 2010 - 11 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1347191
Data Supplier Website CLS

Abstract

Everyday conversational speech contains lots of pronunciation variation. One kind of variation is caused by the fact that segments are often not completely realized or not realized at all. For example, the Dutch word 'eigenlijk' can be pronounced like 'eik'. The aim of my project is to further investigate acoustic reduction in Dutch, both by means of corpus studies and psycholinguistic experiments. I plan on investigating the conditions under which reduced variants are likely to occur, both for native and non-native speakers, looking at the role of a word's predictability and morphological structure.

Abstract (NL)

In spontane spraak nemen sprekers het niet zo nauw met het uitspreken van woorden. Ze zeggen bijvoorbeeld gwens en amal in plaats van gewenst en allemaal. Iris Hanique laat in haar proefschrift zien dat sprekers van elkaar verschillen in de klanken die ze veranderen of weglaten: sommige sprekers zeggen vaker amal, terwijl anderen allemaal gebruiken. Ook laat ze zien dat in spontane spraak klanken op twee manieren weggelaten kunnen worden: een spreker kan een klank extreem verkorten waardoor deze niet meer hoorbaar is en hij of zij kan een verkort woord ophalen uit zijn mentale woordenboek. Dit woordenboek bevat dus niet alleen de uitspraak gewenst, maar bijvoorbeeld ook gwenst. Verder zijn woorden in hun geheel opgeslagen: een woord als gewenst is niet opgeslagen als ge, wens en t, maar als gewenst. Bij het herkennen van verkorte woorden blijken de akoestische details over deze verkorting geen grote rol te spelen.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation