KNAW

Research

Ethiek en morele psychologie (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Ethiek en morele psychologie (NL)
Period 01 / 2008 - unknown
Status Current
Research number OND1347250
Data Supplier Website OZSE

Abstract (NL)

Het onderzoek van de groep bevindt zich op het raakvlak van ethiek en psychologie: zowel de filosofische subdisciplines filosofische en morele psychologie als ook de empirisch-psychologische subdisciplines zoals morele en sociale psychologie. Thema s die in de groep aan de orde komen zijn: wat is persoonlijke, wat is morele identiteit; wat is morele ontwikkeling; wat is geweten en wat zijn gewetensbezwaren; wat is karakter en wat is de morele betekenis daarvan; wat zijn deugden en hoe stle je vast dat mensen bepaald deugden hebben. Deze thema s worden primair vanuit een conceptueel-filosofische hoek bestudeerd. Daarnaast wordt ook gekeken naar de relevantie van de filosofische concepten voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek en naar de conceptuele vooronderstellingen van bestaande empirisch-wetenschappelijke theorieën. Verder besteedt de groep ook aandacht aan de vraag van welke empirisch-psychologische assumpties ethische theorieën uitgaan en hoe de plausibiliteit daarvan wordt bepaald.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. A.W. Musschenga

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation