KNAW

Research

Ethiek en morele psychologie (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Ethiek en morele psychologie (NL)
Period 01 / 2008 - unknown
Status Current
Research number OND1347250
Data Supplier Website OZSE

Abstract (NL)

Het onderzoek van de groep bevindt zich op het raakvlak van ethiek en psychologie: zowel de filosofische subdisciplines filosofische en morele psychologie als ook de empirisch-psychologische subdisciplines zoals morele en sociale psychologie. Thema s die in de groep aan de orde komen zijn: wat is persoonlijke, wat is morele identiteit; wat is morele ontwikkeling; wat is geweten en wat zijn gewetensbezwaren; wat is karakter en wat is de morele betekenis daarvan; wat zijn deugden en hoe stle je vast dat mensen bepaald deugden hebben. Deze thema s worden primair vanuit een conceptueel-filosofische hoek bestudeerd. Daarnaast wordt ook gekeken naar de relevantie van de filosofische concepten voor empirisch-wetenschappelijk onderzoek en naar de conceptuele vooronderstellingen van bestaande empirisch-wetenschappelijke theorie├źn. Verder besteedt de groep ook aandacht aan de vraag van welke empirisch-psychologische assumpties ethische theorie├źn uitgaan en hoe de plausibiliteit daarvan wordt bepaald.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. A.W. Musschenga

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation