KNAW

Research

CQ-index Stoma care; development of a questionnaire on patient experiences...

Pagina-navigatie:


Update content


Title CQ-index Stoma care; development of a questionnaire on patient experiences with stoma care in hospitals
Period 03 / 2011 - 08 / 2012
Status Current
Research number OND1347533
Data Supplier Website NIVEL

Abstract (NL)

De CQ-index heeft als doel klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van transparantie en vraagsturing in de zorg. In dit project wordt een CQI Stomazorg ontwikkeld gericht op de kwaliteit van stomazorg in ziekenhuizen vanuit het perspectief van de patiënt. - Welke kwaliteitsaspecten van ziekenhuiszorg vinden stomadragers belangrijk? - Wat zijn de ervaringen van deze patiënten met de stomazorg en verschillen die ervaringen tussen ziekenhuizen? - Wat zijn de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de CQI Stomazorg? De conceptvragenlijst wordt ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, bestaande vragenlijsten en kwalitatief onderzoek. De vragenlijst wordt in twee fasen uitgetest: kleinschalige dataverzameling voor het vaststellen van de psychometrische eigenschappen en een grootschalige dataverzameling onder 20 ziekenhuizen voor het vaststellen van het discriminerend vermogen. CQI Stomazorg die geschikt is voor het in kaart brengen en vergelijken van patiëntervaringen met de stomazorg in ziekenhuizen.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.J.D.J.M. Rademakers

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation