KNAW

Research

Preventable) adverse events caused by use of medical technology in Dutch hospitals

Pagina-navigatie:


Update content


Title Preventable) adverse events caused by use of medical technology in Dutch hospitals
Period 01 / 2010 - 08 / 2013
Status Current
Research number OND1347540
Data Supplier Website NIVEL

Abstract (NL)

Elk jaar wordt een groot aantal medische technologieën en hulpmiddelen in de gezondheidszorg geïntroduceerd. Er zijn aanwijzingen dat het niet functioneren of verkeerd toepassen van medische technologie leidt tot onbedoelde schade. De aard, omvang en ernst van de schade, de mogelijke oorzaken en de vermijdbaarheid zijn nog niet bekend. 1. Wat is de aard, omvang en ernst van de onbedoelde en vermijdbare schade die ontstaat door het toepassen van medische technologie? 2. Hoe ontwikkelt zich de schade over de periode van 2008 tot 2012? 3. Wat is de oorzaak van de schade gerelateerd aan het toepassen van de medische technologie? 4. Op welke wijze wordt medische technologie in het ziekenhuis geïntroduceerd? 1. Dossieronderzoek in 20 ziekenhuizen (dossiers uit 2008 en 2012) 2. Een meldmaand in 10 ziekenhuizen 3. Interviews en focusgroepen met deskundigen over wenselijke en werkelijke introductie van medische technologie Er is een hoofdstuk in het rapport Monitor Zorggerelateerde Schade 2008 opgenomen. In het komende jaar zal de dataverzameling plaatsvinden met betrekking tot de oorzaken van onbedoelde schade.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation