KNAW

Research

Potentially harmful medical interventions and care transitions in relation...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Potentially harmful medical interventions and care transitions in relation to ethical questions about "what is good care" for people with intellectual disabilities
Period 06 / 2011 - 06 / 2013
Status Current
Research number OND1347544
Data Supplier Website NIVEL

Abstract (NL)

n de palliatieve fase komen patiënten, naasten en zorgverleners voor lastige keuzes te staan. Zoals moeten we kiezen voor een andere zorginstelling die qua expertise en hulpmiddelen beter geoutilleerd is voor palliatieve zorg, maar waar de patiënt zich mogelijk niet veilig zal voelen? . En moeten we kiezen voor medisch-technische mogelijkheden voor pijn- en symptoombestrijding (bijvoorbeeld pijnbestrijdingspompjes of vocht- of medicatietoediening via infusen), maar die mogelijk onrust en onbegrip bij de patiënt geven? . Zorgverleners hebben behoefte aan ondersteuning om deze afwegingen te maken en goede zorg te kunnen verlenen. Welke overwegingen hebben artsen, begeleiders en naasten in de praktijk en hoe maken zij keuzes? Literatuuronderzoek, kwalitatief explorerend onderzoek (groepsgesprekken), kwantitatief vragenlijstonderzoek, proefimplementatie handreiking. Het onderzoek resulteert in een handreiking voor zorgverleners die zij kunnen gebruiken als hulpmiddel bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat goed is om te doen in concrete situaties.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation