KNAW

Onderzoek

Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies in relatie...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies in relatie tot ethische vragen over 'wat is goede zorg' voor mensen met een verstandelijke beperking
Looptijd 06 / 2011 - 06 / 2013
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1347544
Leverancier gegevens Website NIVEL

Samenvatting

n de palliatieve fase komen patiënten, naasten en zorgverleners voor lastige keuzes te staan. Zoals moeten we kiezen voor een andere zorginstelling die qua expertise en hulpmiddelen beter geoutilleerd is voor palliatieve zorg, maar waar de patiënt zich mogelijk niet veilig zal voelen? . En moeten we kiezen voor medisch-technische mogelijkheden voor pijn- en symptoombestrijding (bijvoorbeeld pijnbestrijdingspompjes of vocht- of medicatietoediening via infusen), maar die mogelijk onrust en onbegrip bij de patiënt geven? . Zorgverleners hebben behoefte aan ondersteuning om deze afwegingen te maken en goede zorg te kunnen verlenen. Welke overwegingen hebben artsen, begeleiders en naasten in de praktijk en hoe maken zij keuzes? Literatuuronderzoek, kwalitatief explorerend onderzoek (groepsgesprekken), kwantitatief vragenlijstonderzoek, proefimplementatie handreiking. Het onderzoek resulteert in een handreiking voor zorgverleners die zij kunnen gebruiken als hulpmiddel bij het formuleren van een antwoord op de vraag wat goed is om te doen in concrete situaties.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie