KNAW

Onderzoek

Spoedposten: een verbetering?

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Spoedposten: een verbetering?
Looptijd 11 / 2010 - 12 / 2012
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1347604
Leverancier gegevens Website NIVEL

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn er op verschillende plaatsen spoedposten ontstaan, een intensieve samenwerking tussen huisartsenpost (HAP) en spoedeisende hulp (SEH). Spoedposten pretenderen de kwaliteit en logistiek van de zorg te verbeteren en kosten te reduceren, maar is dit werkelijk het geval? De op dit moment beschikbare evaluaties geven hier geen uitsluitsel over. Doel van dit project is daarom nagaan óf spoedposten zorgen voor verbetering op deze vlakken. Leidt samenwerking binnen een spoedpost tot een verbetering in kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van de acute zorg in vergelijking tot situaties waarbij huisartsenpost en spoedeisende hulp afzonderlijk van elkaar werken? Drie bestaande spoedposten worden vergeleken met drie locaties waar HAP en SEH afzonderlijk van elkaar werken. Voor de dataverzameling wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten voor medewerkers en patiënten, data-extractie uit de informatiesystemen van HAP, SEH en de eigen huisarts en handmatige meting van wacht- en doorlooptijden. Dit onderzoek moet inzicht geven in de vraag of spoedposten zorgen voor een verbetering.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. D.H. de Bakker
Projectleider Dr. C.J.J.M. IJzermans

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie