KNAW

Research

Enforcement of International Labour Standards

Pagina-navigatie:


Update content


Title Enforcement of International Labour Standards
Period 07 / 2011 - 07 / 2015
Status Current
Dissertation Yes
Research number OND1347608
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

Globalisation has a profound effect on the ways in which international labour standards are defined, implemented and enforced. The international community increasingly focusses on four ?core? labour standards: the freedom to organize and the right to bargain collectively, the prohibition of slavery and forced labour, the effective abolition of child labour, and anti-discrimination. The oversight-mechanisms of the International Labour Organization have been expanded, while other actors are making an effort to implement and enforce (?core?) labour standards. Many preferential trade agreements now contain a ?social clause?, and corporations include labour standards in their CSR-policies (corporate social responsibility). The research project examines the effects of these developments on the effective legal protection of workers. It specifically focuses on the various central, decentral and private oversight- en enforcement mechanisms.

Abstract (NL)

Globalisering heeft een grote invloed op de manier waarop internationale arbeidsrechten worden gedefinieerd, geïmplementeerd en gehandhaafd. De internationale gemeenschap richt haar aandacht steeds meer op 4 ?core? arbeidsrechten: vrijheid van vakvereniging en erkenning van het recht op collectief onderhandelen, het verbod op slavernij en dwangarbeid, het uitbannen op kinderarbeid, en anti-discriminatie op het werk. Het toezichtinstrumentarium van de Internationale Arbeidsorganisatie is verruimd, terwijl daarnaast ook andere actoren internationale (?core?) arbeidsstandaarden beogen te implementeren en handhaven. Zo kennen handelsverdragen steeds vaker een arbeidsrechtenclausule, en nemen bedrijven arbeidsrechten op in hun MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het onderzoek brengt in kaart wat het effect is van deze ontwikkelingen op de rechtsbescherming van werknemers. Het richt zich specifiek op de effectiviteit van verschillende centrale, decentrale en private toezicht- en handhavingsmechanismen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. N.J. (Nico) Schrijver
Doctoral/PhD student R. Zandvliet (LLM)

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation