KNAW

Research

Frost damage on zantedeschia tubers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Frost damage on zantedeschia tubers
Period 08 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/285295
Research number OND1347632
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Vanuit de praktijk wordt gesteld dat problemen bij de bloementeelt van Zantedeschia verband kunnen houden met vorstschade. In dit project wordt onderzocht welke symptomen bij Zantedeschia kunnen ontstaan als gevolg van vorstschade. Ook wordt nagegaan of suikerbepalingen van het spruit- en knolweefsel kunnen worden gebruikt om vorstbeschadiging vast te stellen.

Dit project is onderdeel van het project Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010-2012.

Resultaten
Met dit onderzoek is duidelijk geworden dat Zantedeschiaknollen uitermate gevoelig zijn voor het ontstaan van vorstschade. Lang bewaarde, en meer uitgedroogde Zantedeschiaknollen kunnen gedurende een zeer korte tijd een temperatuur van 0°C verdragen terwijl verse kollen daarbij al vorstschade op kunnen lopen.

Uit de suikerbepalingen bleek dat in de lang bewaarde knollen meer suiker kon worden gemeten dan in de vers geoogste Zantedeschiaknollen. Er was echter geen betrouwbaar verschil in suikerwaarde te meten tussen de controle en de -2°C bewaring.

Vooralsnog moet dan ook op basis van de vastgestelde suikergehaltes worden gesteld dat suikerbepalingen van spruit- of knolweefsel van Zantedeschiaknollen geen betrouwbare indicatie opleveren voor het al dan niet optreden van vorstschade.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. P.J. van Leeuwen
Researcher J.P.T. Trompert
Project leader P. Vink

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation