KNAW

Research

3D Haze measurements

Pagina-navigatie:


Update content


Title 3D Haze measurements
Period 04 / 2012 - 09 / 2012
Status Current
URL http://edepot.wur.nl/239189
Research number OND1347644
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

BeschrijvingIn dit project zal een verkenning uitgevoerd worden naar de mogelijkheden van het meten van de spreiding van het licht over het gewas. Er wordt onderzocht middels metingen aan verschillende glasmonsters, of het mogelijk is een methodiek te ontwikkelen om uit de resultaten van metingen een eenduidige waarde te halen om verschillende kasdekmaterialen met elkaar te kunnen vergelijken.

Resultaten: Er is een nieuwe methode ontwikkeld om de lichtspreiding onder diffuus kasdekmateriaal te karakteriseren. Resultaat van deze methode is een waarde voor de F-scatter (voorwaartse lichtspreiding). De F-scatter geeft meer informatie over mogelijke hogere gewasproductie bij gelijke hemisferische transmissie. Verder onderzoek moet aantonen wat het effect van een hogere lichtspreiding en dus een hogere F-scatter is op plantproductie.

Related organisations

Related people

Contact person D. Medema

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation