KNAW

Onderzoek

3D Haze metingen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel 3D Haze metingen
Looptijd 04 / 2012 - 09 / 2012
Status Lopend
URL http://edepot.wur.nl/239189
Onderzoeknummer OND1347644
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

BeschrijvingIn dit project zal een verkenning uitgevoerd worden naar de mogelijkheden van het meten van de spreiding van het licht over het gewas. Er wordt onderzocht middels metingen aan verschillende glasmonsters, of het mogelijk is een methodiek te ontwikkelen om uit de resultaten van metingen een eenduidige waarde te halen om verschillende kasdekmaterialen met elkaar te kunnen vergelijken.

Resultaten: Er is een nieuwe methode ontwikkeld om de lichtspreiding onder diffuus kasdekmateriaal te karakteriseren. Resultaat van deze methode is een waarde voor de F-scatter (voorwaartse lichtspreiding). De F-scatter geeft meer informatie over mogelijke hogere gewasproductie bij gelijke hemisferische transmissie. Verder onderzoek moet aantonen wat het effect van een hogere lichtspreiding en dus een hogere F-scatter is op plantproductie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Medema

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie